ဖြူဖြူထွေးရဲ့တိုင်ကြားမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာလာရောက်ဖြေရှင်းတဲ့သရုပ်​ေဆာင်မင်းခန့်ကျော်

Posted on

ဖြူဖြူထွေးရဲ့တိုင်ကြားမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာလာရောက်ဖြေရှင်းတဲ့သရုပ်​ေဆာင်မင်းခန့်ကျော်.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *