ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္လာသည့္ ႐ုပ္တုပုံကို တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဝင္းအတြင္း ထားရွိမည္

Posted on

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပထမဆုံးအႀကိမ္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္လာသည့္ ႐ုပ္တုပုံကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဝင္းအတြင္း ထားရွိရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ႐ုပ္တုကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မတၱရာၿမိဳ႕နယ္၊စက်င္ေတာင္တြင္ ထုဆစ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျမင့္ ၁၆ ေပ ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုကို အနာအဆာကင္းသည့္ စက်င္ေက်ာက္တုံးျဖင့္ ထုဆစ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဆက္စပ္ထားျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲေက်ာက္တုံး တစ္တုံးတည္းကိုသာ ထြင္းထုထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ႐ုပ္တု ထုဆစ္ရာတြင္ ကုန္က်သည့္စရိတ္ကိုဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ေအာက္ေမ့သတိရသည့္ ေစတနာရွင္တစ္စုက လႉဒါန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *