မင္းရာဇာအိမ္က အိမ္ကူမိန္းကေလး က်န္းမာေရးစိုးရိမ္ေနရ

Posted on

အိမ္ေဖာ္မေလး အမည္မွာ မႏွင္းသက္ေဝ ျဖစ္ပါသည္။ မိဘအမည္မွာ ဦးေမာင္ေဇာ္ + ေဒၚသင္းသင္းခိုင္ျဖစ္ပါသည္။
အသက္အရြယ္ မွာ ၁၄ ႏွစ္ ၁၀လ ျဖစ္ပါသည္။အသံဖိုင္ ရွင္ မင္းရာဇာ ၏ ဇနီးမဖူးငုံပြင့္ ၏ဖခင္ မွာ အၿငိမ္းစားရဲအရာရွိႀကီးဟုၾကားသိရေသာဦးေမာင္ေမာင္ေအး ျဖစ္ပါသည္၊

 

အမွုကို ေရႊေပါက္ကံနယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ဖြင့္ထားစဥ္ဦးေမာင္ေမာင္ေအး မွ ဝင္ေရာက္စြက္သျဖင့္ ဖမ္းဆီးလိုက္
ၿပီျဖစ္ပါသည္။အိမ္ေဖာ္မေလး အား ဦးေခါင္းႏွင့္စအိုအားတူျဖင့္ထုၿပီးအက္စစ္ႏွင့္ပက္မွုအရေရႊေပါက္ကံရဲစခန္းမွအမွုဖြင့္ၿပီးဥပေဒႏွင့္အညီဖမ္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။မင္းရာဇာ၏ဇနီးကိုလည္းဖမ္းမိျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းသိရပါသည္၊

မင္းသားမင္းရာဇာ အား တာေမြၿမိဳ့နယ္ရဲစခန္း မွ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၇၆ အရ အမွုဖြင့္ထားေၾကာင္းဖမ္းမ
မိေသးေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *