မည္သူမွ ဆြမ္းဦး မကပ္ႏုိင္သည့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းက ဆြမ္းဦးပုညရွင္ေစတီေတာ္သမိုင္း

မည္သူမွ ဆြမ္းဦး မကပ္ႏုိင္သည့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းက ဆြမ္းဦးပုညရွင္ေစတီေတာ္

ပင္းတယၿမိဳ႕ တစ္စီးရွင္ သီဟသူမင္းတရားႀကီးႏွင့္ ေနာင္အခါ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တည္ အသခၤယာေစာယြန္းမင္းႀကီး၏ ေသနာပတိအမတ္ႀကီးျဖစ္သူ ဦးပုညက

သကၠရာဇ္(674)ခုႏွစ္တြင္ ဤေစတီေတာ္ကို တည္သည္။ ပုညအမတ္ႀကီးက တည္ေသာေၾကာင့္ ပုညဘုရား ပုညေစတီဟု အစကနဦးက ေခၚၾကသည္။

မ်ားမၾကာမီ ဓာတ္ေတာ္ႏွစ္ဆူကို ခိုးယူမႈ အသိမေပးပဲ ဘုရားတည္မႈတို႕ေၾကာင့္ အသခၤယာေစာယြန္းမင္းႀကီးက ပုညအမတ္တို႕ကို စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ေရခ်သတ္ေလသည္။

သို႔ေသာ္ အသက္မရွိသည့္ေရက အသက္ရွိသလိုျဖစ္ကာ ေရကေနာက္ဆုတ္ၿပီး ေဘးက၀န္းရံၿပီး ၿခံရံထားမႈေၾကာင့္ ေရမနစ္ပဲ ဦးပုညတို႕ အသက္ရွင္ၾကေလသည္။ ထိုအရပ္ကို ေရ၀န္းအရပ္ဟု ေခၚသည္။

အသခၤယာေစာယြန္းမင္းက ေရခ်သတ္ေသာ္လည္း ပုညအမတ္တို႕ မေသဘဲ ရွင္ၾကသျဖင့္ (ပုည ရွင္သတဲ့ ရွင္သတဲ့) ဆိုတဲ့စကားဟာ ၿမိဳ႕ထဲ အရပ္ထဲမွာ ေက်ာ္ၾကားသြားေလသည္။

ယင္းသို႔ ပုညရွင္ဆိုတဲ့ သတင္းကို ေက်ာ္ၾကားလာရာမွ ပုညရွင္ဘုရား ပုညရွင္ေစတီေတာ္ဟု ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ေတာေစာင့္နတ္၊ ေတာင္ေစာင့္နတ္၊ သာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္ တို႕က နံနက္အရုဏ္တက္တြင္ ဆြမ္းဦးကပ္လွဴေလ့ ရွိၾကသည္။ ထို႕အျပင္ ၀ါတြင္းသီတင္းစဥ္ ဘုရားပြဲေတာ္ႀကီးမ်ားတြင္

ပထမဆံုး ဆြမ္းဦးကြမ္းဦးပန္းဦး စသည္ အလွဴခံ ရသည္ ထိုသို႔ ဆြမ္းဦးကို အလွဴခံရေသာဘုရားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆြမ္းဦးပုညရွင္ဘုရား ဆြမ္းဦးပုညရွင္ေစတီေတာ္ဟု ေခၚတြင္လာၾကသည္။

ႏွစ္စဥ္ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႕တိုင္းတြင္ ပ႒ာန္းရြတ္ဘာသ္ပူေဇာ္ပြဲ၊ သံဃဒါန ဆြမ္းေလာင္းပြဲႀကီးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲၿပီး ဗုဒၶပူဇနိယ ဘုရားပြဲေတာ္ႀကီးကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ ပူေဇာ္ၾကေလသည္။