မထင္မွတ္ဘဲ ေပါက္ၾကားလာ တဲ့ အေမရိကန္ ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕ဝွက္ TR-3B တိုက္ေလယာဥ္ စီမံကိန္း

Posted on

အေမရိကန္ ပိုင္ေလာ့ တစ္ဦးေ ၾကာင့္ အစိုးရ ရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္စီမံကိန္း တစ္ရပ္ ဟာ လူသိရွင္ၾကား ျဖစ္သြားၿပီ လို႔ အြန္လိုင္း မွာ က်ယ္က်ယ္ ျပန႔္ျပန႔္ ထြက္ေပၚေန ပါ တယ္ ။

အေမရိကန္ေလတပ္ တိုက္ေလယာဥ္ ဦးပိုင္းပိုင္ေလာ့ခန္းကေန ႐ိုက္ယူ မိတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ မွာ ေျမထဲ ပင္လယ္အတြ င္းက ေလယာဥ္တင္သေဘၤာေပၚ အျခားေလယာဥ္ တစ္စီး ဆင္းသက္တာကို ႐ိုက္ယူမိ ပါ တယ္ ။

ဒါေပမယ့္ ေလယာဥ္ ဟာ ေျပးလမ္းေေပၚ ေႏွးေကြးစြာ ေမာင္းႏွင္ေနၿပီး စစ္ေလယာဥ္ေတြ ကို ျဖတ္သန္းသြားတာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီေလယာဥ္ေတြထဲက တစ္စီးကေတာ့ အျခားေလယာဥ္ေတြနဲ႔ လုံးဝ ကြဲျပားျခား နားေနၿပီး ေလတပ္ မွာ ယခင္က အသုံးျပဳျခင္း မရွိ၊ ေတြ႕ျမင္ဖူးျခင္းမရွိတဲ့ ေလယာဥ္ဒီဇိုင္းပုံ စံနဲ႔ ျဖစ္ေန ပါတယ္။ ဒီဗီဒီယိုဖိုင္ဟာ ယူက်ဳ႕ေပၚေရာက္ ခဲ့ၿပီး ၾကည့္ရႈသူေပါင္း ငါးသိန္းေက်ာ္ထက္မနည္း ရွိခဲ့ ပါ တ ယ္။

ယူက်ဳ႕အသုံးျပဳ သူေတြ ကေတာ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္ စီမံကိန္း တစ္ရပ္ ေပါက္ၾကားသြားတာပဲလို႔ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးၾကပါ တယ္။

“ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္ ။ ဒီေလယာဥ္ ဟာ TR-3B ေလယာဥ္ျဖစ္ မယ္။ ေျမေအာက္ စီမံကိန္းယာဥ္ေတြထဲ က ေနာက္ဆုံးထုတ္ တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္တယ္ ။”လို႔ တစ္ဦးေသာသူက အတည္ျပဳပါတယ္။

“ဒါဟာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ပ႐ိုဂရမ္ေတြ က ထုတ္လုပ္ တဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္နည္း ပညာ ေနာက္မ်ိဳး ဆက္ ပဲ ။”လို႔ ဆို ပါ တယ္။

အျခားသူတစ္ဦး ကလည္း ဒါဟာ TR-3B ျဖစ္တယ္လို႔ ဆို ပါ တယ္ ။

TR-3B ေလယာဥ္ေတြ ရဲ႕ အရွည္ေကာက္ ဟာ TR-3B Black Manta ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေလတ ပ္ရဲ႕ ေထာက္လွမ္းေရးေလယာဥ္ေတြ အျဖစ္ အမည္ရထားၿပီး ေျမေအာက္လွ်ိဳ႕ဝွက္ စီမံကိန္းကေန တီထြင္ ထုတ္လုပ္ေန တဲ့ အသံ ထက္ျမန္ တဲ့ ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ ေလယာဥ္ျဖ စ္ တယ္ လို႔ ထင္ေေၾကးေတြ ရွိေန ပါ တယ္ ။

YGN Times

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *