မိဘမ်ား ကေလးမီးဖြားရန္ ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိပါက ေဒၚခင္ၾကည္ေဆး႐ုံတြင္ အခမဲ့ သြားေမြးနိုင္

Posted on

မိဘမ်ား ကေလးမီးဖြားရန္ ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိပါက ေဒၚခင္ၾကည္ေဆး႐ုံတြင္ အခမဲ့ သြားေမြးနိုင္ေဒၚခင္ၾကည္ေဆး႐ုံတြင္ ကေလးမီးဖြားရန္ ေငြအခက္အခဲရွိတဲ့ မိဘမ်ား ေဒၚခင္ၾကည္ ေဆး႐ုံတြင္ အခမဲ့သြားေမြး နိုင္ပါသည္


တနလာၤ / ဗုဒၶဟူး / ေသာၾကာ မနက္ ၈နာရီမွ ၁၁နာရီ ဗိုက္အသစ္ ႀကိဳအပ္တာ လက္ခံပါတယ္ အေမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လမ္းညႊန္မွုျဖင့္ ေဒၚခင္ၾကည္ အမ်ိဳးသမီးေဆး႐ုံတြင္ တနလၤာ ဗုဒၶဟူး ေသာၾကာ ၈နာရီမွ ၁၁နာရီထိ ေမြးလူနာမ်ားကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ ေပးေနပါသည္။


ေဒၚခင္ၾကည္ေဆး႐ုံ အခေၾကးေငြ မေပးရဘဲ သန႔္ရွင္းသပ္ရပ္စြာျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား သားဖြားနိုင္ပါၿပီ။ လုံးဝအခမဲ့ပါ လိပ္စာကေတာ့ ငါးထပ္ႀကီးဘုရားလမ္း၊ အလက(၁)ဗဟန္းေက်ာင္းအနီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္နား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *