မိသားစုအခက္အခဲေၾကာင့္ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ရန္အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတဲ့ ( ၄ ) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ မမိုးမိုး

Posted on

မိသားစုအခက္အခဲေၾကာင့္ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ရန္အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတဲ့ ဝါးတရာေက်းရြာမွ ( ၄ )ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ မမိုးမိုးအမွတ္စာရင္းထုတ္လို႕ B.ED အမွတ္မွီရင္။

သမီးလို ေငြေၾကးမျပည္႕စံုတဲ့ကေလးေတြကိုစာျပန္သင္ေပးခ်င္တယ္´လို႕လဲ မမိုးမိုးက သူ႕ရဲ႕ရင္ထဲကဆႏၵကိုေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *