မီးသတ္ကားေရျဖည့္သည့္ ေရပိုက္အခ်ိဳ႕ ဖ်က္ဆီးခံရ

Posted on

မီးသတ္ကားေရျဖည့္သည့္ ေရပိုက္အခ်ိဳ႕ ဖ်က္ဆီးခံရ တူေသာ အက်ဳိးေပးမွာပါထားဝယ္တံတားက မီးသတ္ကားအေရးေပၚေရျဖည့္နိင္ရန္ေရစုပ္အင္ဂ်င္စက္အသစ္ျပန္လဲ ၊ေရပိုက္ေတြးအသစ္ျပန္ျပဳျပင္လုပ္ေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ျပျပင္ဖို႔က်န္ေသးတဲ့ ေရပိုက္လဲဖို႔ သြားျပင္ေတာ့ေရပိုက္ကို ေဆးလိပ္မီးေတြနဲ႔ ထိုးေဖာက္ပ်က္စီးထားတာေတြ႕ရတာဗ်ာ။

က်ေနာ္တို႔ကိုယ္ၿမိဳ႕အတြက္လိုအပ္သုံးဖို႔ လုပ္‌ေနတာဗ်ာေရပိုက္အဆက္ပိုက္ေပ်ာ့ ‌ပ်က္စီးထားတာေတြေတာ့စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတယ္။ စိတ္ဓာတ္ေတာ့မက်ပါဘူး၊ဖ်တ္တဲ့လူဖ်တ္ က်ေနာ္တို႔ကျပန္ျပင္ေနအုံမွပဲ ။

ကိုယ့္ေစတနာကိုယ့္အက်ိဳးေပးလိမ့္မယ္မေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေနာင္ဘဝမကူးဘူး ဒီဘဝမွာတြ င္ခံရမယ္ဆိုတာ မေမ့ၾကနဲ႔။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *