မုန္တိုင္း ဝင္ဖို႔ ရွိတာေၾကာင့္ အား လုံး မိုးေလဝသ သတိ နဲ႔ေနၾကပါရန္

Posted on

၂၀၂၀ ေမလ ပထ မပတ္အတြင္း… ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းမွာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာနိုင္ပါတယ္ ေမလမွာျဖစ္တဲ့မုန္တိုင္းဟာ ျမန္မာကိုဝင္ေရာက္ဖို႔ အလားအလာရွိတာမို႔ အခ်ိန္ျပည့္သတိထားေစာင့္ၾကည့္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

လက္ ရွိပင္လယ္ျပင္အပူခ်ိန္နဲ႔ ေလစီးေၾကာင္း ေလဖိအားအနည္းအမ်ားျဖစ္ေပၚေနမႈအေျခအေနအရ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းဆီ ခ်ဥ္ကပ္ဦးတည္နိုင္ေနလို႔ ပိုမိုသတိထားစရာပါပဲ…ဘယ္ကိုဝင္ေရာက္နိုင္တယ္ဆိုတာကို ျမန္မာျပည္သူအေပါင္း ႀကိဳတင္သိရွိနိုင္ရန္ တိက်တဲ့ခန႔္မွန္းခ်က္ေတြကို ရက္နီးေတာက္ေလၽွာက္တင္ေပးသြားပါမယ္ေနာ။

ရခိုင္ကိုဝင္ခဲ့ရင္ေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ အႏၲရာယ္မုန္တိုင္းပါပဲ မေကြးတိုင္း ခ်င္းျပည္နယ္ မႏၲေလးတိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေတြအတြက္ေတာ့ ဆည္ေရေတြေလ်ာ့နည္းေနခ်ိန္ လၽွပ္စစ္ထုတ္နိုင္တဲ့အလားအလာေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုရမည္ျဖစ္ပါတယ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *