မျဖစ္ေသးတဲ့ အနာဂတ္ကို နိမိတ္ဆိုးေတြမဖတ္သင့္ဘူးလို႔ ယုန္ေလးကို ဒဲ့ေျပာလိုက္တဲ့ ခ်မ္းခ်မ္း

Posted on

“ငခုံးမ တစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလွလုံး ပုပ္သလို ျဖစ္ၿပီ” ခ်မ္းခ်မ္း

“ႏိုင္ငံေရးမွာ သမိုင္းရွိၿပီးသား .. ႏိုင္ငံေရးမွာ ေနာက္ခံ ရွိၿပီးသားပါ။ ကိုယ္ဖန္တီးခ်င္တိုင္း အႏုပညာနဲ႔ ဆြဲဖန္တီး လို႔ မရဘူး။ ကိုယုန္ေလး အေနနဲ႔ ဒီ Music Video နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္အရာ လုပ္ လုပ္ Team ကို အႀကံဉာဏ္ေတာင္း သင့္တယ္။

ဒီ သီခ်င္း ဗီဒီယို ရဲ႕ ဇာတ္လမ္း ေက်ာ႐ိုးကို ႀကိဳတင္ မသိခဲ့ရပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရး အတြက္ အသုံးခ် ခံရသလို ျဖစ္သြားတယ္။ ငခုံးမ တစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလွလုံး ပုပ္ သလို ၊ တစ္ေလွလုံး ဆဲခံရသလို ျဖစ္ခဲ့ရၿပီ” လို႔ “ငါတို႔ အားလုံး ရဲ႕ ေျမ” သီခ်င္း ဗီဒီယို ဖန္တီးမႈ အေပၚ ေျပာလာတဲ့ အဆိုေတာ္ ခ်မ္းခ်မ္း ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *