မႈိအိမ္ပုံစံ ထူးဆန္းတဲ့ အေဆာက္အဦးေလး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ နာမည္ႀကီးေန

Posted on

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ တစ္ေနရာမွ အလြန္ က်ဥ္းေျမာင္းလွသည့္ကြန္ကရစ္ေလွကား ထိပ္ေလးတြင္တည္ေဆာက္ထားေသာေန အိမ္ေၾကာင့္ ဂ်ပန္လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာ ေပၚတြင္ နာမည္ႀကီးလ်က္ရွိသည္ဟု သိ ရသည္။

အေစာပိုင္းတြင္ ဓာတ္ပုံျပဳျပင္ထား သည္ဟုေဝဖန္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း အိမ္၏ တည္ေနရာကို Google Earth တြင္ အ မွန္တကယ္ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ ရွီဂါ စီရင္စု၊ တာကာရွီးမားၿမိဳ႕၊ အာဇူမီဂါ၀ါၿမိဳ႕ နယ္၊ ဂ်ိဳဘန္ကီစီရင္စု ၂၉၄ လမ္းတြင္ တည္ရွိသည္။

မႈိအိမ္ဟု အမည္တပ္ရ ေလာက္ေအာင္ ေလွကားေလးထိပ္တြင္ ေနအိမ္တည္ေဆာက္ထားရသည့္အ ေၾကာင္းရင္းကို ပိုင္ရွင္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆိုျခင္းမရွိသည့္အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွန္းဆ ေျပာဆိုေနၾကသည္။

အခ်ိဳ႕က ေျမခြန္ သက္သာေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ဆိုေနၾကသလို အခ်ိဳ႕ကလည္း ပိုင္ရွင္သည္ ေျမကြက္တြင္ ကားပါကင္ႏွစ္ ေနရာသာပိုင္ဆိုင္သည့္အတြက္ အိမ္တစ္ လုံးကို မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္တည္ေဆာက္ထား ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ခန႔္မွန္းေျပာဆိုေနၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *