မႏၲေလးတိုင္းက ၆ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္အမ်ားဆုံးနဲ႔ ေအာင္ခ်က္အေကာင္းဆုံးျဖစ္

Posted on

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းေတြကို ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၉ရက္ေန႔မွာ အြန္လိုင္းကေနတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းေတြကို ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၉ရက္ေန႔မွာ အြန္လိုင္းစနစ္နဲ႔ စတင္ထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး http://www.moe.gov.mm နဲ႔ https://www.myanmarexam.org နဲ႔ တို႔မွာ ေၾကညာထားပါတယ္။၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသူေပါင္း ၉၁၀,၂၂၉ ဦးရွိၿပီး ေအာင္ျမင္သူ စုစုေပါင္း ၂၉၁,၇၉၈ ဦးရွိတဲ့အတြက္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းက ၃၂.၀၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္။ ေအာင္ျမင္သူထဲမွာ ဂုဏ္ထူးရသူေပါင္းက ၆၁,၃၇၅ ဦးရွိကာ ၆ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၇၉၇ ဦးရွိၿပီး မႏၲေလးတိုင္းက ၆ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၃၄၅ ဦးနဲ႔ ၆ ဘာသာဂုဏ္ထူး အမ်ားဆုံးတိုင္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ေအာင္ခ်က္အရလည္း မႏၲေလးတိုင္းက ၃၇.၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေအာင္ခ်က္အေကာင္းဆုံး တိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း အြန္လိုင္းေအာင္စာရင္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားအရအရသိရပါတယ္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ ၅ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၈၃၁ ဦး၊ ၄ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၂၉၇၆ ဦး၊ ၃ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၅၆၆၂ ဦး၊ ၂ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ေပါင္း ၁၂၉၅၇ ဦးနဲ႔ ၁ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၃၇၁၅၂ ဦး ထြက္ရွိခဲ့တယ္လို႔ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေအာင္စာရင္းကို အေျခခံပညာဦးစီးဌာနရဲ႕ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ထုတ္ျပန္ေပးထားသလို ေဝးလံေသာေဒသမ်ားရွိ စာစစ္ဌာနမ်ားနဲ႔ အင္တာနက္အဆက္အသြယ္ မရရွိေသာ စာစစ္ဌာနမ်ားရဲ႕ ေအာင္စာရင္းမ်ားကိုမူ ျမန္မာ့အသံေရဒီယိုအပါအဝင္ SKY NET Education Channelတို႔မွလည္း ထုတ္ျပန္ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အြန္လိုင္းစနစ္နဲ႔ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီးေနာက္တစ္ေန႔ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ယခင္ႏွစ္ေတြအတိုင္း စာစစ္ဌာနရွိရာ ေက်ာင္းမ်ားမွာ ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ကိုဗစ္ကာလသတ္မွတ္စည္းကမ္းေတြနဲ႔ အညီ လာေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးအၾကားအနည္းဆုံး ၆ ေပ ကြာျခားရမွာ ျဖစ္သလို ႏွာေခါင္းစည္းေတြကိုလည္း တပ္ဆင္လာရမွာ ျဖစ္ၿပီး ၾကည့္ရႈခြင့္ကိုေတာ့ နံနက္ ၉နာရီမွ စတင္ကာ ညေန ၄နာရီအထိသာ ခြင့္ျပဳေပးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *