မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မည္သူမဆို လုံေလာက္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ည ၉ နာရီမွ မနက္ ၄ နာရီအခ်ိန္ထိ အျပင္လုံးဝမထြက္ရန္ အမိန႔္ထုတ္ျပန္

Posted on

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဒသတစ္ခုတြင္ လည္းေကာင္း ၊ ေဒသတစ္ခုထက္ပို၍ လည္းေကာင္း COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားမႈ မျဖစ္ေပၚေစေရးႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳေစရန္အတြက္ မည္သူမဆို လုံေလာက္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ည ၉ နာရီမွ မနက္ ၄ နာရီအခ်ိန္အထိ ျပင္ပသို႔ လုံးဝထြက္ခြာျခင္းမျပဳရန္ အမိန႔္တစ္ရပ္ကို တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ယေန႔ (ဧၿပီ ၁၆ ရက္) ညပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။အဆိုပါ အမိန႔္ကို ဧၿပီ ၁၇ ရက္မွ စတင္ကာ အမိန႔္တစ္စုံတစ္ရာ ထပ္မံထုတ္ျပန္မႈ မရွိမျခင္း လိုက္နာၾကရန္ႏွင့္ ပ်က္ကြက္ပါက တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အမိန႔္ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ ၃/၂၀၂၀ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်က္ ေလးခ်က္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားမွာ (က) မည္သူမဆို လုံေလာက္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ေန႔စဥ္ ည ၉နာရီ အခ်ိန္မွ နံနက္ ၄ နာရီအခ်ိန္အထိ မိမိေနအိမ္ျပင္ပသို႔ ထြက္ခြာျခင္း လုံးဝမျပဳရန္ ၊ (ခ)ကုန္စည္စီးဆင္းမႈအတြက္ သြားေရာက္ေနသည့္ ယာဥ္/လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည့္ သက္ဆိုင္ရာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ စိစစ္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ၊ (ဂ) ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေန႔ခင္းဘက္တြင္လည္း မျဖစ္မေန ျပင္ပသို႔ သြားလာရန္ကိစၥရွိပါက အိမ္ေထာင္စု တစ္စုလၽွင္ လူတစ္ဦးသာ ထြက္ရန္ႏွင့္ Mask မတပ္ပဲ ထြက္ခြာျခင္း လုံးဝမျပဳလုပ္ရန္ ၊ (ဃ) ေစ်းအသီးသီးရွိ ေစ်းေရာင္း ေစ်းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအားလုံး Mask မ်ားတပ္ဆင္ၿပီးမွသာ ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္ ျပဳလုပ္ၾကရန္ ဟု ပါရွိခဲ့သည္။ထို႔သို႔ အမိန႔္ထုတ္ျပန္မႈမွာ ပုဒ္မ ၁၄၄ ကာဖ်ဴး လုံးဝမဟုတ္ပဲ တားျမစ္မိန႔္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယခုကဲ့သို႔ COVID-19 ေရာဂါေၾကာင့္ အျပင္ထြက္သူ နည္းပါးခ်ိန္တြင္ ညအခ်ိန္ လုံျခဳံေရးျပႆနာရွိေန၍ ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာရဲလြင္က လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။

ထို႔ျပင္ ယခုအမိန႔္မွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အတည္ျပဳလူနာအသစ္ ထပ္တိုး၍ အေရးေပၚထုတ္ျပန္သည့္ အမိန႔္မဟုတ္ပဲ ဧၿပီ ၁၄ ရက္ကတည္းက ျပည္ေထာင္စု၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူကာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေန အခ်ိန္အခါေပၚ မူတည္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာရဲလြင္က ေရးသားထားသည္။လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွလည္း လူ (၅) ဦး ျဖစ္ေစ၊ (၅) ဦး အထက္ ျဖစ္ေစ စုေဝးျခင္း မျပဳရန္ အမိန႔္တစ္ရက္ကို ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *