မႏၲေလးေထာင္တြင္ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား ၁ ဦး ၃ ဘာသာဂုဏ္ထူးထြက္

Posted on

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲကို အက်ဥ္းေထာင္ထဲက ေျဖဆိုသြားတဲ့ ေက်ာင္းသားတေယာက္ဟာ မႏၲေလးတိုင္းထဲမွာ ဝိဇၨာဘာသာတြဲ အမွတ္အမ်ားဆုံး ၁၀ ေယာက္စာရင္းဝင္ၿပီး ၃ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးလည္း ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ မႏၲေလး ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္ (အိုးဘိုေထာင္) စာစစ္ဌာနမွာ ခုံအမွတ္ မနမ-၅၆၉၅ နဲ႔ ေျဖဆိုခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားဟာ စာေမးပြဲ ေျဖၿပီးေနာက္ ဧၿပီ ၁၇ ရက္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ပါတယ္။

သူဟာ ပထဝီ၊ သမိုင္း၊ ေဘာဂေဗဒ ဘာသာတို႔ဂုဏ္ထူးထြက္ခဲ့သလို မႏၲေလးတိုင္းရဲ႕ ဝိဇၨာတြဲအမွတ္အမ်ားဆုံးစာရင္းမွာ အမွတ္ေပါင္း ၄၆၂ မွတ္နဲ႔ အဆင့္ ၇ ရခဲ့တယ္လို႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဆိုပါတယ္။ တႏိုင္ငံလုံးက အက်ဥ္းေထာင္ေတြကေန တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုသူေတြထဲမွာ ၄ ဘာသာနဲ႔ ၃ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၄ ေယာက္အပါအဝင္ ဂုဏ္ထူးရသူ ၇၈ ေယာက္ရွိၿပီး စုစုေပါင္းေအာင္ျမင္သူ ၁၀၈ ေယာက္ရွိပါတယ္။

အခုႏွစ္မွာ တႏိုင္ငံလုံး အက်ဥ္းေထာင္ ၁၁ ခုက အက်ဥ္းသား ၁၆၂ ေယာက္၊ အက်ဥ္းသူ ၁၃ ေယာက္၊ အခ်ဳပ္သား ၂ ေယာက္၊ အခ်ဳပ္သူ ၁ ေယာက္၊ စုစုေပါင္း ၁၇၈ ေယာက္ ဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုခဲ့ၾကတာပါ။ ေအာင္ျမင္သူေတြထဲမွာ ၄ ဘာသာ ဂုဏ္ရွင္ ၁ ေယာက္၊ ၃ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၁ ေယာက္၊ ၂ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ ၂၈ ေယာက္နဲ႔ ၁ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ ၃၈ ေယာက္ ပါဝင္ပါတယ္။ မႏွစ္ကထက္ ေျဖဆိုသူမ်ားလာခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ ၆၀ ဒသမ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္တာေၾကာင့္ အရင္ႏွစ္ေတြထက္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းလည္း တက္လာပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *