ယေန႔ည ထုတ္ျပန္ခ်က္ ကိုဗစ္-၁၉ လူနာသစ္ ၁၆ဦးထပ္တိုး

Posted on

ရန္ကုန္ – ဓာတ္ခြဲနမူနာ ၁,၃၅၅ခုအား စစ္ေဆးရာ ပိုးေတြ႕လူနာ ၁၆ဦး ေတြ႕ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ယေန႔ညတြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) (NHL) မွ (ပထမအသုတ္) ဓာတ္ခြဲ နမူနာ (၅၆၃) ခု၊ ဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR)မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၃၂၆) ခု၊ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (မႏၲေလး) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၈၇) ခု၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ေမာ္လၿမိဳင္) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၅၆) ခု၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၇) ခုႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ကုတင္ (၁,၀၀၀) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၆) ခု စုစုေပါင္း (၁,၃၅၅)ခုကို စစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပိုးေတြ႕သူမ်ားမွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ ရွစ္ဦး ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေလးဦး၊ ေရးၿမိဳ႕၊ေမာ္လၿမိဳင္၊ ေတာင္ငူ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းတို႔မွ တစ္ဦးစီ စုစုေပါင္း ၁၆ဦး ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *