ယေန႔ည ( ၁၂ ) နာရီခြဲ မွာထြက္ရွိမယ့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သတ္လို႔ သိသင့္တာေလးမ်ား

Posted on

ယေန႔ည ( ၁၂ ) နာရီခြဲ မွာထြက္ရွိမယ့္ ၁၀ တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ားအား အြန္လိုင္းမွ တိုက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည့္ App ေလးျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္စာရင္းၾကည့္ဖို႔ လူစုလူေဝးျဖစ္စရာမလိုေတာ့ပဲ အိမ္မွာေနရင္း ယခု App ေလးမွတိုက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္

ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးမွ ေအာင္စာရင္းမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ဖို႔ ယခုပဲ install လုပ္ထားလိုက္ပါ။

Play Store မွေဒါင္းယူရန္ ? https://play.google.com/store/apps/details?id=www.aungsayin.com

Playstore အဆင္မေျပတဲ့ဖုန္းမ်ားအတြက္ ေအာက္ကအဆင္ေျပတဲ့လင့္တခုမွေဒါင္းပါ

?https://bit.ly/aungsayin1
?https://bit.ly/aungsayin2

၁ ။ ၂၀၂၀ – ျပည့္ႏွစ္ ၊ မတ္လ အ တြင္း က က်င္းပ စစ္ေဆး ခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္း မ်ား ကို ( ၉ – ၈ – ၂၀၂၀ ) ရက္ ၊ တနဂၤေႏြေန႕ နံနက္ ( ၀၀:၃၀) နာရီ အခ်ိန္ တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ မည္ ျဖစ္ ပါ သည္ ။

၂ ။ COVID -19 ေရာဂါ ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္‌ တားဆီးေရး အဓိက ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ေနရေသာ ကာလျဖစ္ပါ သျဖင့္ ၂၀၂၀ – ျပည့္ႏွစ္ ၊ တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေအာင္ စာရင္း မ်ား ကို သတ္မွတ္ ရက္ တြင္ ေၾကညာရာ ၌ ယခင္ႏွစ္မ်ား ကဲ့ သို႔ စာစစ္ဌာနမ်ားႏွင့္

အေျခခံပ ညာ အထက္ တန္းေက်ာင္း မ်ားတြင္ လုံးဝ(လုံးဝ) ကပ္ ထားျခင္း မျပဳဘဲ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ Website မ်ားျဖစ္ေသာ www.moe.gov.mm ႏွင့္ www.myanmarexam.org တို႔ တြင္ ၾကည့္ရႈနိုင္ရန္ (၉-၈-၂၀၂၀)ရက္ေန႕ ၊ နံနက္( ၀၀ : ၃၀ ) နာရီမွ စတင္ ၍ အသိေပးထုတ္ျပန္ ေၾကညာေပးမည္ျဖစ္ ပါသည္။

၃။ ထို႔ အျပင္ Online ျဖင့္ ေအာင္ စာ ရင္း ၾကည့္ရႈ ရာ တြင္ အင္တာနက္ လိုင္းမရေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာေဒသမ်ားအတြက္ ေအာင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ မည့္ ( ၉-၈-၂၀၂၀ ) ရက္ေန႕ (တနဂၤေႏြေန႕) တြင္ ေအာင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ မရွင္းလင္းသည္မ်ား ရွိပါက ေမးျမန္းစုံစမ္းနိုင္ရန္ ေအာက္ ေဖာ္ျပ ပါ Call Center အဖြဲ႕ ( ၇ ) ဖြဲ႕ျဖင့္ လက္ခံေျဖၾကား ေပးသြားမည္ ျဖစ္ ပါ သည္။

စဥ္ အဖြဲ ႕ေခါင္းေဆာင္ အမည္ ရာထူး ဖုန္းနံပါတ္

၁ ။ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ဝင္းစိုး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ၀၆၇-၃၄၀၇၈၂၁

၂ ။ ဦး သန္း စိုးေအာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ၀၆၇-၃၄၀၇၈၁၁

၃ ။ ေဒါက္တာတင္ယုယုေအး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ၀၆၇-၃၄၀၇၆၉၁

၄ ။ ဦးေအး လြင္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ၀၆၇-၃၄၀၇၆၈၆

၅ ။ ေဒါက္တာ ဥမၼာသန္း ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ၀၆၇-၃၄၀၇၈၁၉

၆ ။ ဦးျမင့္ေဇာ္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ၀၁-၆၅၃၅၀၉

၇ ။ ေဒါက္တာ ေက်ာ္မိုးလြင္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ၀၆၇-၃၄၃၀၁၆၉

၄ ။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ၊ တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲ အမွတ္စာရင္းႏွင့္ ေအာင္ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္း၊ အေျဖလႊာ ျပန္လည္ စစ္ေဆးေပး ရန္ ေလ်ာက္ထားျခင္း (Complaint) အစီ အစဥ္ မ်ား ကို လတ္တေလာ ေဆာင္႐ြက္ေပး မည္ မဟုတ္ ပါ ။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ၏ COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ထပ္မံ အသိေပး ေၾကညာသြား မည္ျဖစ္ပါသည္။ (ျမန္မာနိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *