ယေန႔နံနက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ကိုဗစ္-၁၉ လူနာသစ္ ၂၆ ဦးထပ္တိုး

Posted on

ေရာဂါဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရာတြင္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) (NHL)မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ ၅၆၄ ခု၊ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ ၂၅ ခုႏွင့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ ၃၂ ခုတို႔ကို စစ္ေဆးရာ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ ၂၆ ဦး ေတြ႕ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ယေန႔နံနက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၂၈ရက္ နံနက္ ၈နာရီအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ ၆၂၈ ဦး ရွိၿပီျဖစ္သည္။ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးၿပီးစီးခ်ိန္ႏွင့္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်ိန္အၾကားအခ်ိန္တိုေတာင္းျခင္းေၾကာင့္ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာသစ္မ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပဳစုလ်က္ရွိကာ ၿပီးစီးၿပီးေနာက္မွသာ ထပ္မံထုတ္ျပန္သြားမည္ ဟုေဖာ္ျပထားသည္။COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္ကလည္း ပိုးေတြ႕လူနာ ၂၂ ဦးရွိခဲ့သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *