ယေန႔နံနက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းေတာင္ပိုင္းမွ ကိုဗစ္-၁၉ လူနာသစ္ ၁၃ ဦး ထပ္တိုး

Posted on

ေရာဂါဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရာတြင္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) (NHL) မွ ထပ္မံ စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ေသာ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၇၃၂)ခု၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (မႏၲေလး) မွ ထပ္မံ စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ေသာ ဓာတ္ခြဲ နမူနာ (၁၈၅)ခု၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ေမာ္လၿမိဳင္) မွ ထပ္မံ စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ေသာ ဓာတ္ခြဲ နမူနာ (၁၄၈)ခု၊

ေနျပည္ေတာ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး ကုတင္ (၁,၀၀၀) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၈) ခု၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၀၆) ခု၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၂) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၆) ခုႏွင့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၄) ခုတို႔တြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ ၁၅ ဦး ေတြ႕ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ယေန႔နံနက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၂၉ရက္ နံနက္ ၈နာရီအထိ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ (၆၅၆) ဦး ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *