ယေန႔နံနက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ရခိုင္ႏွင့္ ရန္ကုန္မွ ကိုဗစ္-၁၉ လူနာသစ္ ၁၆ ဦး ထပ္တိုး

Posted on

ေရာဂါဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရာတြင္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(ရန္ကုန္) (NHL)မွ ဒုတိယအသုတ္ ဓာတ္ခြဲ နမူနာ (၅၂၄) ခု၊ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR) မွ ဒုတိယအသုတ္ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၅၂) ခု၊

ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၄) ခု တို႔အား ထပ္မံ စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ရာ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ (၁၆) ဦးေတြ႕ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ယေန႔နံနက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၃၀ရက္ နံနက္ (၈:၀၀) နာရီအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (၇၄၉)ဦး ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *