ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ “မိမိဆႏၵအေလ်ာက္” တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဆရာဝန္မ်ား စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိ

Posted on

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ “မိမိဆႏၵအေလ်ာက္” ယာယီတာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဆရာဝန္ ၂၁ ဦးႏွင့္ သူနာျပဳ ၃ ဦးစစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိ

ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္ ၂၃

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ “မိမိဆႏၵအေလ်ာက္” ယာယီတာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဆရာဝန္ ၂၁ ဦးႏွင့္ သူနာျပဳ ၃ ဦးစစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ယေန႔ နံနက္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသားပိုင္ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြေလဆိပ္သို႔ ယေန႔ (၂၃-၈-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ “မိမိဆႏၵအေလ်ာက္” ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ယာယီတာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္ ဆရာဝန္ ၂၁ ဦးႏွင့္ သူနာျပဳ ၃ ဦးတြင္

• ဒုတိယျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမႉး (၁) ဦး၊
• ေရာဂါေဗဒအထူးကုဆရာဝန္ႀကီး (၁) ဦး၊

• လက္ေထာက္ဆရာဝန္ (ေမ့ေဆးအထူးကု) (၃) ဦး၊
• လက္ေထာက္ဆရာဝန္ (ေဆးပညာအထူးကု) (၁) ဦး၊

• လက္ေထာက္ဆရာဝန္ (ေရာဂါေဗဒ) (၁) ဦး၊
• လက္ေထာက္ဆရာဝန္ (အဏုဇီဝေဗဒ) (၁) ဦး၊

• လက္ေထာက္ဆရာဝန္ (၁၃) ဦး၊
• သူနာျပဳဆရာအုပ္ႀကီး (၁) ဦး၊

• အထက္တန္းသူနာျပဳ (၁) ဦးႏွင့္
• သူနာျပဳ (၁) ဦး တို႔ကို ပါဝင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Photo Credit – MOHS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *