ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လိုအပ္သမွ်ပံ့ရိကၡာပံ့ပိုးေပးမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာမခံခ်က္ေပး

Posted on

တစ္ေက်ာ့ျပန္ ကိုဗစ္-၁၉ ျပည္တြင္း ကူးစက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္ေရး (Stay at Home)အမိန႔္ အပါအဝင္ အသြားအလာ ကန႔္သတ္မႈမ်ာ းေဆာင္႐ြက္ထားေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရိကၡာျပတ္လပ္မႈ မရွိေစရဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ကိုယ္စား အာမခံေျပာၾကားလိုက္သည္။ရခိုင္ျပည္နယ္ ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပု၊ ေဒါက္တာစိုင္းဝင္းေဇာ္လႈိင္ (ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကုသေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမႉး) တို႔ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္းအစီအစဥ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က `ရိကၡာကေတာ့ ကြၽန္မအေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ကိုယ္စား ဒါေတာ့ ရဲရဲႀကီးေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ရိကၡာမျပတ္ေစရပါဘူး။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရိကၡာမျပတ္ေစရပါဘူး။ လိုတဲ့ ရိကၡာေတြကို ကြၽန္မတို႔ ရတဲ့နည္းနဲ႔ျဖစ္ေအာင္လို႔ ပို႔ေပးပါမယ္` ဟု ဆိုသည္။ထို႔အျပင္ ေငြေၾကးကိုလည္း လိုအပ္သမွ် ပံ့ပိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းတြင္ က်န္းမာေရးအတြက္ အေျခခံျပည္မ်ား လိုအပ္ခ်က္ မရွိေအာင္ ပံ့ပိုးေပးမည္ဟု လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ က ေျပာၾကားသည္။

`အေရးႀကီးၿပီဆိုရင္ ေသြးစည္းခ်င္တဲ့ စိတ္ဓါတ္ကလည္း ရွိတယ္။ အေရးဟဲ့ဆိုရင္ ဝိုင္းဝန္းၿပီးေတာ့ ကူညီၾကတယ္။ ပ့ံပိုးၾကတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ေငြေရးေၾကးေရး ကလည္း ကြၽန္မတို႔ လုံလုံေလာက္ေလာက္ ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လုံလုံေလာက္ေလာက္ ျဖစ္ေအာင္လည္း ကြၽန္မတို႔လုပ္ပါ့မယ္` ဟု ဆိုသည္။ဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က `ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွာ က်န္းမာေရးအတြက္ အေျခခံျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ မရွိရဘူးဆိုတာကို မျဖစ္ေစေအာင္လို႔ ကြၽန္မတို႔ ပံ့ပိုးေပးပါ့မယ္` ဟု ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ မွ စတင္လိုက္ေသာ တစ္က်ာ့ျပန္ ျပည္တြင္းကူးစက္မႈေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ယေန႔အထိ ၁၀ ရက္ေက်ာ္အေတာအတြင္း ကိုဗစ္-၁၉ ဓါတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ ၂၁၆ ဦး ရွိေနသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *