ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းလက္ရွိဖြင့္ထားေသာေက်ာင္းမ်ားအားလုံးကို ယေန႔ကစ၍ျပန္လည္ပိတ္လိုက္ၿပီ

Posted on

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လက္ရွိဖြင့္ထားေသာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအားလုံးကို ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္က စ၍ ျပန္လည္ ပိတ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ခ႐ိုင္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ကစ၍ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ကိုဗစ္အတည္ျပဳလူနာေတြ႔ရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္၊ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္၊ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္တို႔တြင္ ပိုးေတြ႔လူနာမ်ား ဆက္တိုက္ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုအခါ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ပိုးေတြ႔လူနာ ၁၉ ဦးထိ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ယင္းေၾကာင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ အျခားေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္သူမွန္သမွ်ကိုလည္း Quarantine ထားရန္လည္း ျပည္နယ္အစိုးရက သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *