“ရန္ကုန္မွာေနာက္ထပ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တစ္ခု ေပၚလာပါလိမ့္မယ္” ဦးရဲမင္းဦး

Posted on

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္မွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က တင္ျပထားတယ္လို႔ တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲမင္းဦးကေျပာပါတယ္ “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အေနနဲ႔ သုံးခုရွိတယ္။ ေက်ာက္ျဖဴမွာတစ္ခုရွိတယ္။ ရန္ကုန္ သီလဝါမွာ တစ္ခုရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထားဝယ္မွာ တစ္ခုရွိတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထပ္ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္မွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တစ္ ခုတည္ေဆာက္သင့္တယ္။ တည္ေဆာက္ဖို႔ေနရာလည္း ရွိတယ္။ တည္ေဆာက္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းလည္းရွိတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေန ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကေန တင္ျပထားတာရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကေန တင္ျပခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က သေဘာတူတယ္ဆိုရင္ ရန္ကုန္မွာေနာက္ထပ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တစ္ခု ေပၚလာပါလိမ့္မယ္”လို႔ ဦးရဲမင္းဦးက ေျပာပါတယ္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က စီမံခန႔္ခြဲတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မယ့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ အပ္ႏွံလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြ၊ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ စက္မႈဇုန္သစ္အေနနဲ႔လည္း ကိုးရီးယားႏိုင္ငံက ေမွာ္ဘီ ေညာင္ႏွစ္ပင္မွာ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းကို လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒါအျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံက Amata Group နဲ႔လည္း ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းမွာ စက္မႈဇုန္ပါဝင္တဲ့ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြရွိတယ္လို႔ ဦးရဲမင္းဦးက ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လ ၂၉ရက္က video conference စနစ္နဲ႔ ျပဳလုပ္တဲ့ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းကေတာ့ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းစက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းသစ္နဲ႔ မြန္ျပည္နယ္မွာ အကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ႐ြက္မယ့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သစ္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ရွိတယ္လို႔ ေျပာၾကားထားပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *