ရန္ကုန္မွာ YBS လိုင္းကားေတြကလြဲလို ့ ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာ္ေပးမသြားေတာ့ပါဘူး

Posted on

ရန္ကုန္မွာ ပိုးေတြ႕လူနာ ၃ ရက္ဆက္ က်ဆင္းပီးတဲ့ေနာက္ ဒီေန႔မွာေတာ့ တရစပ္ျမင့္တက္လာပါတယ္။ ၾကည့္ျမင္တိုင္မွာလဲ စံခ်ိန္တင္ ေတြ႕ရွိလာရသလို အင္းစိန္မွာလဲ သံဃာေတာ္ေတြ အမ်ားႀကီး ကူးစက္ေနပါတယ္။

ရန္ကုန္ဟာ တိုက္ပြဲကို အႏိုင္ယူဖို႔ အေဝးႀကီးလိုေနေသးပါတယ္။ လက္ရွိအေျခေအနမွာ ရန္ကုန္ကို ဗ်ဴဟာေျပာင္းပီး ကိုင္တြယ္မွ အဆင္ေျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ YBS လိုင္းကားေတြကလြဲလို႔ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာ္ေပးမသြားေတာ့ပါဘူးတဲ့ ။အင္းစိန္လမ္းမမွာစစ္ေနပါၿပီေနာ္။  ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္ထဲလာမရဘူးေနာ္ စာ႐ြက္စာတမ္းပါမွရပါမယ္ ။အေၾကာင္းမရွိမထြက္ၾကပါနဲ႔ အကုန္ျပန္ေကြ႕ရပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *