ရန္ကုန္သုိ႔ ပုံမွန္ေျပးဆြဲသည့္ ကိုရီးယားေလေၾကာင္းလိုင္း ေလယာဥ္ဝန္ထမ္းတြင္ကို႐ိုနာေတြ

Posted on

ကိုရီးယားေလေၾကာင္းလိုင္းKorean Air မွေလယာဥ္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးတြင္ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေတြ႕ရွိေၾကာင္းအဆိုပါေလေၾကာင္းလိုင္းကယေန႔ (ေဖေဖာ္ဝါရီ၂၅)သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကာင္း႐ိုက္တာ သတင္းဌာနကေဖာ္ျပသည္။အဆုိပါေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ေတာင္ကိုရီယားႏိုင္ငံအင္ခြ်န္းေလဆိပ္မွ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သုိ႔တစ္ပတ္လွ်င္ေလးႀကိမ္ခန္႔ပ်ံသန္းေနေသာေလေၾကာင္းလိုင္းျဖစ္သည္။


ကိုရီးယားႏိုင္ငံေရာဂါထိ္န္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးဗဟိုဌာနကအဆိုပါေလယာဥ္ဝန္ထမ္းတြင္ေရာဂါကူးစက္ခံထားရသည္ဟု အတည္ျပဳေၾကာင္း အဆိုပါသတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။အဆိုပါေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ယခုအခါအင္ခၽြန္းႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္အနီးရွိ ၎တို႔႐ုံးကို ခ်က္ျခင္းပိတ္ထားလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။


ယင္းကူးစက္ခံထားရသည့္ဝန္ထမ္းသည္ မည္သည့္ေလယာဥ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားသို႔ လိုက္ပါခဲ့သည္ကိုမူ ခ်က္ျခင္းမသိရေသးေၾကာင္းေလေၾကာင္းလိုင္းက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအတြင္း ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္ပြားမႈ လ်င္ျမန္စြာျမင့္တက္လာသည့္အတြက္ မလိုအပ္ပဲကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔မသြားၾကရန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက နုိင္ငံသားမ်ားကုိအၾကံျပဳသတိေပးထားသည္။


ကိုရီးယားႏိုင္ငံသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ၁၄ရက္ေန႔က ကို႐ိုနာျဖစ္ပြားမႈ၂၈ခုသာရွိရာမွ ယခုအခါကူးစက္မႈ ကိုးရာေက်ာ္ အထိျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ေရာဂါစတင္ျဖစ္ပြားသည့္ တ႐ုတ္ၿပီးေနာက္ ကမၻာတြင္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ျဖစ္ပြားေနသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္၂၄နာရီအတြင္းပင္ ေရာဂါကူးစက္မႈ ၁၃၀ တိုးလာခဲ့သည္ဟုလည္း အေမရိကန္အေျခစိုက္Fox News သတင္းဌာနကေဖာ္ျပသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *