ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ စည္းကမ္းလိုက္နာတဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြပါ အမ်ားသိေအာင္ မွ်ေဝေပးပါအုံး

Posted on

ရန္ကုန္ တို႔မ်ား စည္းကမ္းလိုက္နာခ်က္ဗ်ာ မျဖစ္မေန သြားရမယ့္လူက လြဲလို

႔က်န္တဲ့သူအကုန္ အိမ္တြင္းမွာခ်ည္းပဲ။စည္းကမ္းေကာင္းတဲ့ ရန္ကုန္ေလးစားပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ စည္းကမ္းလိုက္နာတဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြပါ အမ်ားသိေအာင္ မွ်ေဝေပးပါအုံး

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *