လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ အစားထိုး မရနိုင္ေသာ ပိဋကတ္ ၃ ပုံ

Posted on

သုတၱန္ေပါင္း မ်ားစြာကို ေဟာၾကား ရာ၌ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာ နိုင္နင္း စြာ ေဟာေျပာ ျပသတဲ့ ေနရာမွာ သီတဂူ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ စံထားရေလာက္ေပသည္။


ဝိနည္းကို ကၽြမ္းက်င္ လိမၼာ နိုင္နင္းတဲ့ ေန ရာ မွာ ဖားေအာက္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ စံထားရေလာက္ေပသည္။


အဘိဓမၼာကို ကၽြမ္းက်င္လိမၼာ နိုင္နင္းစြာ ေဟာေျပာျပတဲ့ေနရာမွာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ စံထား ရေလာက္ေပသည္။

သုတၱန္ဆရာေတာ္ ဝိနည္း ဆရာေတာ္  အဘိဓမၼာဆရာေတာ္ ၃ ပါး လုံးသည္ ျမန္မာျပည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အားလုံးတို့အတြက္  အစား ထိုး မရ နိုင္တဲ့ ပိဋကတ္ သုံး ပုံ ပင္ျဖစ္ေပသည္။ သုတၱန္ – သီတဂူ ဆရာေတာ္   ဝိနည္း – ဖားေအာက္ ဆရာေတာ္ အဘိဓမၼာ – ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ အရွင္ေဇာတိက ( ေရႊ ေယာႏြယ္ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *