လမ္းေဘးမွာ ပုံဆြဲစားေနရတဲ့ ျမန္မာပန္းခ်ီပန္းပုဗဟိုအဖြဲ႕ဝင္ ပညာရွင္အဖိုးတစ္ဦး

Posted on

လမ္းေဘးမွာ ပုံဆြဲစားေနရတဲ့ ျမန္မာပန္းခ်ီပန္းပုဗဟိုအဖြဲ႕ဝင္ အဖိုးတစ္ဦးဘရဲ႕ နာမည္ကေတာ့ ခင္ဝင္း ျဖစ္ပါတယ္။အခ်ိဳ႕ေတြကလည္း သူ႕ကို ေ႐ႊထက္ဟန္ လို႔ ေခၚၾကပါတယ္။သူဟာ အသက္လည္းေတာ္ေတာ္ႀကီးေနပါၿပီ။ အရင္ကေတာ့ နာမည္ႀကီးတဲ့ ပန္းခ်ီပညာရွင္ တစ္ဦးပါ။

အခုေတာ့ ႏြမ္းပါးတဲ့ အဖိုးအိုတစ္ဦးျဖစ္ေနပါၿပီ။သူဟာ အသက္လည္းေတာ္ေတာ္ႀကီးေနပါၿပီ။ အရင္ကေတာ့ နာမည္ႀကီးတဲ့ ပန္းခ်ီပညာရွင္ တစ္ဦးပါ။ အခုေတာ့ ႏြမ္းပါးတဲ့ အဖိုးအိုတစ္ဦးျဖစ္ေနပါၿပီ။

ဒါေပမယ့္ သူဟာ ပိုက္ဆံရွာဖို႔အတြက္ သူတတ္နိုင္တဲ့ ပန္းခ်ီပညာေလးနဲ႕ ဝင္ေငြရွာပါတယ္။ ပုံေလးေတြ ဆြဲထားပါတယ္။ ပုံေသးတစ္ေထာင္ပုံႀကီး ႏွစ္ေထာင္ပါတဲ့။ ပိုက္ဆံ တစ္ေထာင္ႏွစ္ေထာင္က ဘာမွ သုံးမရပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ အင္းစိန္ေဈးႀကီးဘက္ ေရာက္ရင္ ပုံေလးေတြကို လိုလို မလိုလို ဝယ္ၿပီးေတာ့ အဘရဲ႕ အိုစာမင္းစာအတြက္ ကူညီေပးၾကပါဦးေနာ္။ဒီအေၾကာင္းကို သင့္သူငယ္ခ်င္းေတြ သိေအာင္ရွယ္ေပးတာလည္း ကုသိုလ္ရပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *