လူငယ္အက်ဥ္းသား ၃ ဦးကိုလႊတ္ေပးျပီး ၁ဦးနွင့္ လိင္ဆက္ဆံခဲ့ေသာ ေထာင္အၾကံေပးအမ်ိဳးသမီး အဖမ္းခံရ

အေမရိကန္နိုင္ငံ အိုင္အိုဝါၿမိဳ႕ ဒါဗင္ပို႔ရွိ လူငယ္ထိန္းသိမ္းေရးအက်ဥ္းစခန္းမွ ငယ္ရြယ္ေသာ အႀကံေပးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဟန္နာရို႔စ္ဖစ္ဇ္ပတ္ထရစ္က္က ျပစ္မွုက်ဳးလြန္သူလူငယ္သုံးဦးအား လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ကူညီခဲ့ၿပီး တစ္ဦးႏွွင့္ လိင္ဆက္ဆံခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲထားသည္။

အဂၤါေန႔က အထက္ပါစြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ ဟန္နာရို႔စ္ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္ဆီးခဲ့သည္။ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတြင္ ႀကီးၾကပ္အႀကံေပးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဟန္နာရို႔စ္က အသက္မျပည့္ေသးသူ အျပစ္သားလူငယ္တစ္ဦးႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲထားသည္။

အဆိုပါေန႔တြင္ သူမက အက်ဥ္းသားသုံးဦးကို ေထာင္အျပင္သို႔ ထုတ္သြားခဲ့ၿပီး အျခားတစ္ေနရာသို႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေျပာၾကားသည္။ ထြက္ေျပးသူမ်ားကို လက္ခံထားမွုျဖင့္လည္း သီးျခားစြဲခ်က္တင္မွုကို သူမရင္ဆိုင္ေနရသည္။ လာမည့္ တရား႐ုံးခ်ိန္မတိုင္မွီ ေဒၚလာ ၂၀၀၀ အာမခံျဖင့္ သူမကို အခ်ဳပ္မွလႊတ္ေပးခဲ့သည္။

ဒါဗင္ပို႔တ္ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဟန္နာရို႔စ္ စေနေန႔ကအဖမ္းခံရမွုအေပၚ ေမးျမန္းရာတြင္ တုန႔္ျပန္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ အက်ဥ္းစခန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္း အဆိုပါျဖစ္ရပ္ကို ေျဖၾကားရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

တရားစြဲဆိုခံရသူ အႀကံေပး ဟန္နာရို႔စ္သည္ အလုပ္တာဝန္ႏွင့္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ လိင္ဆက္ဆံမွု၊ အက်ဥ္းသားထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ရန္ ကူညီလက္ခံထားမွု စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ တရား႐ုံးတြင္ အမွုဆက္လက္ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

By – KSM / MUNA

Ref:Daily Mail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *