ဝန္ထမ္းမ်ား အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ား ေနေရးအဆင္ေျပေစရန္ အိမ္ခန္းေပါင္း ၁၀၀၀၀ ေဆာက္လုပ္မည္

Posted on

ျပည္သူမ်ားေနထိုင္ေရး မခက္ခဲေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အငွားအိမ္ရာစီမံကိန္းစတင္ကို စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ယေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ပႏၷက္ခ်ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္၊မႏၲေလး၊ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္အခန္းေပါင္း၁၀၀၀၀ေက်ာ္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ယေန႔ရန္ကုန္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပႏၷက္ခ်လိုက္သည့္စီမံကိန္းက အိမ္ခန္းေပါင္း ၆၀၀၀ေက်ာ္ တည္ေဆာက္မည့္စီမံကိန္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။အဆိုပါစီမံကိန္းကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ကာ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ အသင္း ၃ခုက ပံ့ပိုးကူညီျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ အသင္း ၃ခုတာဝန္ရွိသူမ်ားက Myanmar Harpကိုေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္မွာက အခန္း၇၀၀ေက်ာ္၊မႏၲေလးမွာက အခန္း၃၀၀၀ေက်ာ္ဆက္လက္တည္ေဆာက္မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္၊ကိုဗစ္ကာလမွာျပည္သူေတြ အလုပ္အကိုင္ရရွိဖို႔၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အရွိန္အဟုန္တိုးတက္ဖို႔ ၊ျပည္သူေတြ ေနထိုင္ေရးအဆင္ေျပေစဖို႔ အစိုးရက ေဆာင္႐ြက္ေပးတဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခုပါ”ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ အသင္း၁သင္းမွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာျပသည္။ယင္းအငွားအိမ္ရာသည္ ဝင္ေငြနည္းျပည္သူမ်ား၊အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ား၊ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *