ဝါဆိုလျပည့္ေန႔မွာ ကိုဗစ္မေၾကာက္တဲ့ လူေတြနဲ႔ အလြန္စည္ကားေနတဲ့ ဂ်ပန္ဘုရား

Posted on

ေမွာ္ဘီ ဂ်ပန္ ဘုရား တာဝန္ခံ အေမရိကန္က ဒီဗိုင္းရက္ဟာ တ႐ုတ္ ဇီဝလက္နက္ဟု စြတ္စြဲၿပီး တ႐ုတ္ကို တရားစြဲဖို႔ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္ ႏိုင္ငံတကာမွာ ကူးစက္ႏႈန္း ျပန္လည္ျမင့္တက္ေနခ်ိန္ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ ဦးေဆာင္မႈ လုပ္ေဆာင္မႈ‌ေၾကာင့္ ေရာဂါကူးစပ္ႏႈန္း က်ဆင္းၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွာ နာမည္ေကာင္းနဲ႔ ရပ္တည္မႈ အဆင့္ေကာင္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားခ်ိန္ ေမွာ္ဘီ ဂ်ပန္ဘုရား ဖြင့္တာတဲ့။

တမင္ attack လုပ္တာလို႔ ျမင္တာပဲ ဘယ္ႏွစ္ရက္ ဖြင့္မလဲ ေစာင့္ၾကည္ၾကစို႔ ေနာက္ကြယ္က ဘယ္သူ ဖန္တီး ကိုင္လႈပ္ေနတာလဲ၊ လုပ္လိုက္တဲ့ အကြက္လဲ ႐ိုး႐ိုးသားသား ေက်ာင္းကဖြင့္တာဆို ျပသနာမရွိေပမယ့္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ မယူပဲ လုပ္တာဆိုရင္ ေက်ာင္းကို အေရးယူပါ အစိုးရမင္းမ်ား ဗ်၊ ဒါက ေရာဂါကပ္ေဘး ဗိုင္းရက္ attack ပါ၊

ကမာၻက တရားစြဲ အေရးယူ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဇီဝပိုးပါ သာမွန္ သဘာဝ ‌ေရာဂါပိုး မဟုတ္ပါဘူး ဘာသာေရး အေၾကာင္းမျပပါနဲ႔ ဖြင့္သူမွာ တာဝန္ရွိသလို ခြင့္ျပဳခ်က္ မယူပဲ မရပဲ ဖြင့္ရင္၊ အေရးယူ ႏိုင္ပါတယ္ ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ အခု ရွိသမွ် ေရွာ့ပင္းေမာေတြဟာ mask ပါမွ ဝင္ခြင့္ ျပဳသလို၊ မပါရင္ ဝင္ခြင့္မေပးပါဘူး၊ ဒါဟာ ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးအတြက္ စည္းကမ္းျဖစ္သလို၊ အခု ေက်ာင္းကေရာ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ တာဝန္ယူပါသလား။

မယူရင္ ထိုေက်ာင္းအား အေရးယူ ပိတ္ေပးပါရန္ ေရာဂါကာကြယ္ေရးနဲ႔ သာသနာေရးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ပန္ၾကားပါတယ္ ေနာက္ ဒီခ်ိန္က ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္ျမင့္ေနေတာ့ အခုလိုနည္းနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘာသာေရး လႈပ္ရွားမႈ ဖန္တီးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ အတြက္ ေသခ်ာ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းၾကပါ ျပည္သူမ်ားမွလည္း အသိ သတိထားၿပီး ရွိၾကၿပီး ေရာဂါပိုး မကူးစပ္ေအာင္ mask တပ္ျခင္းျဖင့္ သြားလာၾကပါရန္ ေလးစားစြာ တိုက္တြန္းပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *