ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံေနရတဲ့ ကေလး ခ်ီဖို႔ေတာင္းေနလို႔ ဆရာဝန္မ်က္ရည္က်ရ

Posted on

ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံေနရတဲ့ ကေလး ခ်ီဖို႔ေတာင္းေနလို႔ ဆရာဝန္မ်က္ရည္က်ရ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *