သစ္ပင္အႀကီးေတြကို ခုတ္လွဲစရာမလိုဘဲ ေ႐ႊေျပာင္းႏိုင္ေတာ့မယ္

Posted on

ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသို႔ သစ္ပင္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းစက္ လႉးဒါန္း။ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္႐ြက္ရာမွာ မလြတ္ကင္းတဲ့ သစ္ပင္မ်ားေတြကို တတ္ႏိုင္သ၍ မခုတ္လွဲပဲ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေပမယ့္ လူအင္အားနဲ႔လုပ္ရေတာ့ လုပ္ငန္းသိပ္မတြင္က်ယ္ပါဘူး။

အခုလႉဒါန္းတဲ့ tree spade ကအနည္းငယ္ေသးေပမယ့္ ၁၀ေပကေန ၁၅ေပအထိ အပင္ေတြကို အခ်ိန္တိုအတြင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ၿပီးပါၿပီ။အ႐ြယ္ပိုႀကီးတဲ့ သစ္ပင္ႀကီးေတြ ကိုေ႐ႊ႕ႏိုင္တဲ့ tree spade အႀကီးကို လာမယ္ဘတ္ဂ်က္မွာ ဝယ္ယူဖို႔လ်ာထားပါတယ္။ tree spade အႀကီးက အပင္ေသးေတြအတြက္ မသင့္ေလ်ာ္လို႔ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးလိုအပ္ပါတယ္။ေစတနာေရွ႕ထားလႉေပးတဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုယ္စား ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။