သနားစရာေကာင္းလွတဲ႔ ေမာင္ႏွမ (၄) ေယာက္အတြက္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကျပီ

Posted on

ၿမိဳင္ကေလး နတ္ကုန္းေက်း႐ႊာမွ ကေလး(၄)ဦးရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ ႏွင့္ မလိုအပ္ခ်က္မ်ား

မလိုအပ္ခ်က္

(၁)အဝတ္အစား (ပုံေန၍ထားစရာေနရာမရွိ)

(၂)စားေသာက္စရာမ်ား (လုံေလာက္မႈရွိ)

(၃)အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား(ယေန႔အပီးေဆာက္ေနပါသည္)

(၄)အသုံးေဆာင္ပစၥည္းမ်ား(လုံေလာက္မႈရွိ)

လိုအပ္ခ်က္

(၁)လစဥ္ ဆန္၊ဆီ၊ဆား

(၂)လစဥ္အသုံးစရိတ္ (အနည္းငယ္)

(၃)အႀကီးဆုံးခေလး၏ ေျခေထာက္အနာအတြက္ေဆးကုသမႈစရိတ္

မွတ္ခ်က္

(၁)အိမ္မွာ (၁၅.၈.၂၀၂၀)ယေန႔တြင္ အပီးေဆာက္လုပ္ေနသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိမ္အတြက္အလႉခံျခင္း (၁၆)ရက္ေန႔မွစ၍ ရပ္နားပါမည္ဟုတာဝန္ခံက ေျပာၾကားပါသည္။

(၂)အစားေသာက္ႏွင့္အဝတ္အထည္သည္မွာလဲ ပိုလွ်ံေနပီဟု ေျပာၾကားပါသည္။

သက္တန႔္ေရာင္စဥ္မွ ယခုခေလးမ်ားအားတာဝန္ယူကာ ကူညီေပးေနသည့္ အိႏၵ္ူ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးမွအဘဦးမိုးေက်ာ္၊ကိုလျပည့္၊ကိုျပည့္ၿဖိဳးေမာင္တို႔ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ကူညီမႉအစီစဥ္)

ဦးစားေပးအေနျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္(၁)ႏွင့္ (၂)ျဖင့္ေသာ လစဥ္ ဆန္၊ဆီ၊ဆားႏွင့္ အသုံးစရိတ္အနည္းငယ္အား (၆)လစာကူညီႏိုင္ရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။အလႉေငြမ်ား ပိုလွ်ံပါကအႀကီးဆုံးခေလး၏ေျခေထာက္အနာေဆးကုသမႉအတြက္ လႉဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

က်န္ကေလး ၃ေယာက္၏ ပညာေရးအတြက္ကိုေတာ့ တာဝန္ခံ အဘဦးမိုးေက်ာ္ႏွင့္ကိုလျပည့္တို႔မွအနီးရွိစာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟုေျပာၾကားပါသည္။

ခေလးမ်ားအားေမြးစားမည့္ဟုေမးေနၾကသူမ်ားဖခင္မွ (လုံးဝ လုံးဝ)ခြင့္မျပဳပါ။

လႉဒါန္းလိုပါက

ph no-09972369858(ေကာင္းခန႔္)

-09791573644(ဦးမိုးေက်ာ္)

-09786407773(ကိုျပည့္ၿဖိဳးေမာင္)

-09796640893(ကိုလျပည့္) သို႔ဆက္သြယ္လႉဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

က်န္သည့္ accမ်ားကအလႉခံပီးတစုံတရာျဖစ္ေပၚလာပါက တာဝန္ခံေလးဦးမွ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးမည္မဟုပါေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။

Crd Ĥpą Ăń Țĥū

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *