သာသနာ့ေဘာင္ကို ကူးေျပာင္းၿပီး ရဟန္းဝတ္လိုက္တဲ့ သူေဌးႀကီး ဦးေဇာ္ေဇာ္ရဲ႕ ပုံရိပ္မ်ား

Posted on

(၅၃)ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔ကုသိုလ္အျဖစ္ဦးေဇာ္ေဇာ္ ရဟန္းဝတ္သည့္ပုံရိပ္အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ဦးေဇာ္ေဇာ္၏ (၅၃)ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔ရက္ျမတ္တြင္

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ ဓမၼသဟာယသာသနစင္တာ၌ ရဟန္းအျဖစ္ခံယူကာ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း လႉဒါန္းခဲ့မႈအစုစုကို ေရစက္သြန္းခ် အမွ်အတန္းေပးေဝခဲ့ပါသည္။နတ္လူသာဓုေခၚႏိုင္ေစရန္အလို႔ငွါ ထပ္ဆင့္မွ်ေဝအပ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *