သူတစ္ပါး ေျမကို တစ္လက္မေတာင္ သိမ္းယူျခင္း မရွိတဲ႔ ကမာၻေပၚက ပထမဆုံး ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ေျပာ

Posted on

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သည္ တာဝန္ခံ တာဝန္ယူမႈ ရွိေသာ ႏိုင္ငံႀကီးျဖစ္ရာ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ မွန္မွန္ ကန္ကန္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အေမရိကန္ႏွင့္ ထိေရာက္ ပြင့္လင္းေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ သြား လိုေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က ေအးေဆး တည္ၿငိမ္ မွန္ကန္စြာျဖင့္ အေမရိကန္ ၏ ပူပန္မႈ အာဃာတေတြ ကို ရင္ဆိုင္သြားရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဝမ္ရိ က ဆက္လက္ေျပာၾကား ခဲ့ သည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ အလႊာစုံ၊ က႑စုံ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ကို အခ်ိန္မေ႐ြးျပဳလုပ္ႏိုင္သ လို ၊ မည္သည့္ျပသာနာအေရး ကိစၥရပ္ ကို မဆို စားပြဲဝိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္း ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ မႈ၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ၊ ကြဲလြဲမႈမ်ား ကို စီမံထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေသး စိတ္ရွင္းတမ္းအား ရွင္းလင္း သတ္မွတ္ရန္၊ ေဆြးေႏြးမႈ၏ ေနာက္ေျခလွမ္း လမ္းေၾကာင္း ကို အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ရန္ အဆိုျပဳထားေၾကာင္း ဝမ္ရိ က ဆိုသည္ ။

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ရိ က

“ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ စစ္ပြဲတစ္ခုကို ဘယ္ေသာအခါ မွ စတင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့သလို အျခားသူမ်ား ၏ ေျမ ကို တစ္လက္မမွ် သိမ္းပိုက္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

“ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က အဲဒီလို တည္ၾကည္ေလးနက္ တဲ့ ကတိ ကဝတ္ ကို လုပ္ေဆာင္ မယ့္ ကမာၻေပၚက ပထမဆုံး ႏိုင္ငံျဖစ္ ပါတယ္ ။ ဗိုလ္က်ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ နယ္ခ်ဲ႕ျခင္းကို လည္း ဘယ္ေတာ့မွ လုပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ အၿမဲတေစ သစၥာရွိစြာ ထိန္းသိမ္းသြား မွာပါ” ဟု ဝမ္က အေလးထားေျပာ ခဲ့သည္။

Tala Ban

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *