အင္ဒို-ပစိဖိတ္၌ တ႐ုတ္စစ္တပ္ထက္ အင္အားသာေစရန္ အေမရိကန္ ရည္မွန္းေန

Posted on

တ႐ုတ္ထံမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတိုင္းကို တန္ျပန္ႏိုင္မည့္ ပစ္အားႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ လုံလုံေလာက္ေလာက္ ရွိေစေရးအလို႔ငွာ အေမရိကန္သည္ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္ ယင္း၏ စစ္တပ္ တပ္ျဖန႔္မႈမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ေနေၾကာင္း အကဲျဖတ္မ်ားက ေျပာသည္။

အေမရိကန္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဂ်ိမ္းစ္ မက္ ကြန္ဗီလီသည္ မၾကာေသးမီကာလအတြင္း ဝါရွင္တန္အေျခစိုက္ think tank (ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအႀကံေပးအဖြဲ႕) တစ္ခုျဖစ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာမႈ စင္တာက ႀကီးမႉးက်င္းပေသာ အြန္လိုင္းအခမ္းအနားတစ္ခုသို႔ တက္ေရာက္စဥ္ ၎အေနျဖင့္ “long Range Precision Fires” ဒုံးက်ည္စနစ္ကို ၎၏ ဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ အေမရိကန္၏ အၿခိမ္းအေျခာက္ အဟန႔္အတား မဟာဗ်ဴဟာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ လက္နက္စနစ္မ်ားကို အင္ဒို-ပစိဖိတ္တြင္ အေျခစိုက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေလ့လာေနေၾကာင္း ေျပာသြားခဲ့သည္။

“အေျပာင္းအလဲေတြက တ႐ုတ္နဲ႔ ႐ုရွားလိုမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ ရန္သူေတြထက္ ပိုၿပီး အင္အားသာလြန္ေစႏိုင္မယ့္ အခြင့္အေရး ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေပးပါလိမ့္မယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ၊ အာကာသ၊ ဆိုက္ဘာ နယ္ပယ္အားလုံးအၾကား ပူးေပါင္း အထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ား ထူေထာင္ျခင္းလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

မက္ ကြန္ဗီလီ၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားမတိုင္မီ အေမရိကန္ မရိန္းတပ္ဖြဲ႕ ၏ တပ္မႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဒးဗစ္ ဘာဂ်ာကလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လက ၎၏ “Force Design 2030” အစီအစဥ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ ၎အေနျဖင့္ ေျမျပင္စစ္ပြဲတြင္ မရိန္းတပ္သားမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ေလွ်ာ့ခ်ခ်င္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအနက္ အမ်ားစုကို ပုံမွန္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံ ခ်န္ထားခဲ့ခ်င္ေၾကာင္း ေျပာသြားခဲ့သည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အေမရိကန္စစ္တပ္ အမ်ိဳးသားအေစာင့္တပ္ကလည္း ယင္းအေနျဖင့္ ေဒသတြင္းရွိ ေျမျပင္စစ္သည္မ်ား၏ တိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္းအားကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ယင္း၏ တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္ရွစ္ခု၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ ယင္း၏ တပ္ဖြဲ႕အမ်ားစုကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္ စစ္တပ္သတင္းစာ Stars and Strips က ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ အလုံးစုံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက တ႐ုတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ မဟာဗ်ဴဟာ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာင္ေကာင္ အေျခစိုက္ စစ္ဘက္ေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူ Song Zhongping က ေျပာသည္။

“အေမရိကန္က ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ၊ အာကာသမွာ ယင္းရဲ႕ ပစ္အား စနစ္ေတြကို ေပါင္းစည္းျခင္းအားျဖင့္ ယင္းရဲ႕ တိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္းေတြကို ျမႇင့္တင္သြားဖို႔ ဆႏၵရွိေနပါတယ္၊ အဲဒါေတြကို စြမ္းအားထက္တဲ့ ပူးေပါင္း စစ္ဆင္ေရး တိုက္ခိုက္မႈစနစ္တစ္ခုအေနနဲ႔ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ေပါင္းစည္းေစဖို႔ ဆႏၵရွိေနပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

“ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ အေရွ႕နဲ႔ ေတာင္ တ႐ုတ္ပင္လယ္ေတြမွာ လမ္းေၾကာင္းေတြ အားလုံးကို ပိတ္ဆို႔ဖို႔ပါပဲ၊ ေနာက္ၿပီး စစ္ေအးကာလအတြင္း ဝါရွင္တန္တို႔ ထူေထာင္ထားခဲ့တဲ့ “first island chain” ဧရိယာကို တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (PLA) ေရယာဥ္စုေတြက ခ်ိဳးေဖာက္တာမ်ိဳး မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးဖို႔အတြက္ ယင္းရဲ႕ ေဒသတြင္း မဟာမိတ္ေတြနဲ႔ အတူ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယခင္လက တိုက်ိဳသို႔ သြားသည့္ ခရီးစဥ္တစ္ခုအတြင္း ဘာဂ်ာသည္ ၎ႏွင့္အဆင့္တူ ဂ်ပန္ စစ္ဘက္အရာရွိႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး အိုကီနာဝါတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္သည့္ အေမရိကန္ မရိန္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား ျဖန႔္က်က္ႏိုင္မည့္ အလားအလာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၎တို႔ကို သေဘၤာဖ်က္ဒုံးမ်ား ႏွင့္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး ဒုံးမ်ားျဖင့္ လက္နက္တပ္ဆင္မည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္စစ္တပ္ ပစိဖိတ္သို႔ အလြယ္တကူ ဝင္လာျခင္းကို တားဆီးရန္ ဂ်ပန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ လုပ္ေဆာင္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

Stars and Strips ၏ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုအရ အေမရိကန္စစ္တပ္သည္ ကုန္းေရႏွစ္သြယ္ စစ္ဆင္ေရး သေဘၤာ USS America ေပၚတြင္ F-35B Lightning ll တိုက္ေလယာဥ္ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီ ျဖန္႔က်က္မႈအပါအဝင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း ေလ့က်င့္မႈက PLA ၏ ေရတပ္ႏွင့္ ေလတပ္ တိုက္ခိုက္ေရး စြမ္းရည္ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းအေပၚ တုံ႔ျပန္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေပက်င္းအေျခစိုက္ ေရတပ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူ Li Jie က ေျပာသည္။

“ အေမရိကန္က သူတို႔ရဲ႕ ေရယာဥ္စုေတြ အေနာက္ ပစိဖိတ္ကေန ေမာင္းထုတ္ခံရမွာကို စိုးရိမ္ေနတာပါ” ဟု ၎က ေျပာသည္။

PLA သည္ ကမ္းလြန္တိုက္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့လ်င္ အေမရိကန္ေရယာဥ္စုကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည့္ လုံေလာက္သည့္ ပစ္အား ရွိထားသည္ဟု Li က ေျပာသည္။

“အကြာအေဝး ကီလိုမီတာ ၄၀၀ (မိုင္ ၂၅၀) အထိ ေရာက္ႏိုင္တဲ့ တ႐ုတ္ရဲ႕ Type PCL191 အတြဲလိုက္ပစ္ ဒုံးက်ည္စနစ္နဲ႔ အျခား ဒုံးက်ည္ ေလာင္ခ်ာေတြက ထိပ္တိုက္ေတြ႕မယ့္ စစ္ပြဲေတြကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ အထိေရာက္ဆုံးနဲ႔ စရိတ္အနည္းဆုံး ေ႐ြးခ်ယ္စရာေတြျဖစ္ၾကပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

“ေနာက္ၿပီး PLA ဟာ F-35 နဲ႔ အျခားအဆင့္ျမင့္ အီလက္ထေရာနစ္ စစ္လက္နက္ေတြကို ေျခရာခံေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ ႀကိမ္ႏႈန္းျမင့္ surface wave ေရဒါစနစ္သစ္တစ္ခုကိုလည္း ထုတ္လုပ္ေနပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

အေမရိကန္တို႔အတြက္ ယင္း၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ပတ္သက္၍ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ ရွိသည့္ အႀကီးဆုံးအခက္အခဲသည္ ယင္း၏ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ထိန္းသိမ္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု Song က ေျပာသည္။

“ ေပက်င္းရဲ႕အေကာင္းဆုံးေသာ တန္ျပန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေတာ့ အဲဒီ မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈကို ေႏွာင့္ယွက္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

“ခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ၾသစေၾတးလ် တစ္ႏိုင္ငံတည္းကပဲ အေမရိကန္ဘက္ကို နားေထာင္ေနပါတယ္၊ က်န္တဲ့ ဂ်ပန္၊ စင္ကာပူ၊ ဖိလစ္ပိုင္နဲ႔ အျခား အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္လို အျခား မဟာမိတ္ေတြကေတာ့ ဆုံးျဖတ္ရခက္ေနသလို သူတို႔ဟာ ေပက်င္းနဲ႔ ဝါရွင္တန္အၾကား ဘယ္ဘက္ကိုမွ မလိုက္ခ်င္ဘဲ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသြားသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *