အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္စာစစ္ဌာနမွ ၄ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ထြက္ေပၚ

Posted on

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္စာစစ္ဌာနမွ ၄-ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ထြက္ေပၚ
============================

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္စာစစ္ဌာနမွ ၄ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ထြက္ေပၚ ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အက်ဥ္းေထာင္၊အခ်ဳပ္စခန္း စာစစ္ဌာန ၁၁ ခုမွ အက်ဥ္းသား၊အခ်ဳပ္သား ေျဖဆိုသူ ၁၇၈ဦးအနက္ ေအာင္ျမင္သူ ၁၀၈ ဦးရွိကာ ၄ဘာသာ၊၃ဘာသာ၊၂ဘာသာ၊၁ဘာသာျဖင့္ဂုဏ္ထူးရသူ ၇၈ဦးျဖင့္ စံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္အင္းစိန္ေထာင္မွ ဝင္ေျဖသူ ၈၅ဦးရွိရာတြင္ ေအာင္ျမင္သူ ၅၈ဦး ၄ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ဦး၊၃ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၃ဦး၊၂ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၆ဦး၊၁ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၂၄ဦး၊ရိုးရိုးေအာင္ ၂၄ဦးရွိေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *