အဆိုေတာ္ယုန္ေလး အား အႏုပညာလႈပ္ရွားခြင့္ (၁)ႏွစ္ပိတ္ပင္

Posted on

ငါတို့အားလုံးရဲ့ေျမစည္းလုံးသင့္ၿပီျမန္မာျပည္MVရိုက္ကူးခဲ့ေသာအဆိုေတာ္ယုန္ေလးအားရိုက္ကူးခြင့္တစ္ႏွစ္ပိတ္လိုက္ေၾကာင္းျမန္မာနိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးဥကၠဌဦးညီညီထြန္းလြင္ကယေန႔ေျပာၾကားသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးရဲ႕ယေန႕အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အဆိုေတာ္ယုန္ေလးကိုအႏုပညာလႈပ္ရွားခြင့္ (၁)ႏွစ္
ပိတ္ပင္လိုက္တယ္လို႕သိရပါတယ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *