အဖိုး အဖွား ၁၃ ယောက် တစ်ရက်စာ ၃၉၀၀၀ ပဲကျနိုင်တာမို့ ကုသိုလ်ရေးလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်

Posted on

“မနကၥာမုန႔္ ေန႔လယၥာထမင္း ေန႔ခင္းမုန႔ၷဲ႔လကၹက္ရၫ္ ေညနစာထမင္း ၄နပၥာအၾတက္ တစ္ဦးမြာ ၃၀၀၀က္ပၸါ

” ကုသိုလ္ေရးေလး မြ္ေဝလိုကၸါတယ္ တစၷိုငၱစၸိဳင္ေလးလႉဖို႔အၾတကၹိတ္ေခၚအပၸါတယ္ေနာ္

လိပၥာက ဘုမၼာ ၁၇ လမ္း ည ရျပၠက္ ေ်မာက္ဥကၠလာ ပါ လႉဒါႏ္းလိုသူမ္ား 09697104745 Wave acc: 09421025346 ကိုဆက္ၾသယႅႉဒါႏ္းႏိုငၸါတယ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *