အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေအာင္လံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊင့္ထူ

Posted on

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေအာင္လံ လႊင့္ထူျခင္း အစီအစဥ္ကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံး ေျမေနရာတြင္ ယေန႔ နံနက္ ၆ နာရီ မိနစ္ ၃၀ အခ်ိန္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသို႔ပါတီဥကၠဌေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္၍တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္’ေအာင္လံခိုင္ဖို႔ မဲေပးဆို႔’ေဆာင္ပုဒ္ကို႐ြက္ဆို၍ပႏၷက္႐ိုက္ၾကသည္။

ပါတီဥကၠဌေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူဒုဥကၠဌေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ဦးထင္ေက်ာ္၊ေဒၚစုစုလြင္တို႔က္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *