အလြန္ခက္ခဲေသာ စာေမးပြဲမွာ ဂုဏ္ထူး ( ၇ ) ႀကိမ္ ရရွိခဲ့တဲ့ ၾကည္ညိဳဖြယ္ သာသနာ့အာဇာနည္

Posted on

ခက္ခဲေသာ စာေမးပြဲမွာ ဂုဏ္ထူး ( ၇ ) ႀကိမ္ ရရွိေသာ သာသနာ့အာဇာနည္ေပၚထြန္းခဲ့ပါၿပီ.အရွင္ခမာဝုဓဟာ ဂုဏ္ထူး ( ၇ ) ႀကိမ္ ရရွိေသာ သာသနာ့အာဇာနည္ျဖစ္ပါတယ္….အရွင္ခမာဝုဓ(တန႔္ဆည္) သည္ သာသနတကၠသီလဓမၼာစရိယ စတုတၳႏွစ္ ႏွစ္ဝက္ စာေမးပြဲတြင္ ၄-ဘာသာ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္၍ ဝမ္းသာပီတိ ျဖစ္မိပါ၏ ။

ယခု ဂုဏ္ထူးသည္ သတၱမအႀကိမ္ ရရွိေသာ ဂုဏ္ထူး ျဖစ္ပါသည္ ။အမွတ္စဥ္ ( ၉ ) ဓစမန္း ၁၈-တြင္ အရွင္ခမာဝုဓ ( တန႔္ဆည္ ) ဂုဏ္ထူးရ ဘာသာမ်ားကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။ယခုအႀကိမ္ ထူးျခားမႈကား ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကိုဗစ္ ၁၉ ေရာဂါ ေၾကာင့္ စာေျဖခြင့္ ရသူ နည္းပါး၏ ။ ပြတ္ကာ သီကာသာသနတကၠသီလ ဓမၼာစရိယမ်ား ေျဖခြင့္ရလိုက္၏ ။ အရွင္ခမာဝုဓ၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား …

၇ ။ စတုတၳႏွစ္ ႏွစ္ဝက္တြင္ ( ၄-ဘာသာ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ) ေအာင္ျမင္ျခင္း ။ ၆ ။ တတိယႏွစ္ အတန္းတင္တြင္ ( ၆-ဘာသာ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ) ေအာင္ျမင္ျခင္း ။ ၅ ။ တတိယႏွစ္ ႏွစ္ဝက္တြင္ ( ဘာသာစုံ ၇-ဘာသာ ဂုဏ္ထူး ျဖင့္ ) ေအာင္ျမင္ျခင္း ။ ၄ ။ ဒုတိယ ႏွစ္ အတန္းတင္တြင္ ( ၆-ဘာသာ ဂုဏ္ထူး ) ေအာင္ျမင္ျခင္း ။ ၃ ။ ဒုတိယႏွစ္ ႏွစ္ဝက္တြင္ ( ၅-ဘာသာ ဂုဏ္ထူး) ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း ။ ၂ ။ ပထမႏွစ္ အတန္းတင္တြင္ ( ၆-ဘာသာဂုဏ္ထူး ) ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း ။ ၁ ။ ပထမႏွစ္ ႏွစ္ဝက္တြင္ ( ၄-ဘာသာ ဂုဏ္ထူး )ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း ။

အရွင္ခမာဝုဓ ( တန႔္ဆည္ ) သည္ ငယ္ငယ္ေလးက စ၍ ကိုယ္က်င့္တရား အထူးေကာင္း၏ ဥပဓိ႐ုပ္ သန႔္ရွင္းၾကည္လင္၏.. စကားေျပာ ခ်ိဳသာ၏ ။ ရန္ျဖစ္ျခင္း မရွိ ေအးေအးကေလး စာႀကိဳးစားေနေလ့ရွိ၏ အသိဉာဏ္ ႀကီးမား၏ ။ မိဘ ဆရာသမားမ်ားအေပၚ ႐ိုေသ၏ အလိုက္တသိ ေဝယ်ာဝစၥမ်ားကို ခိုင္းစရာ မလိုစြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးတတ္၏ ။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဆုတ္ကပ္ကာလတြင္ သာသနာ့ေဘာင္မွာ ၿမဲဖို႔ကို မလြယ္ေပ စာသင္တိုက္ အသီးသီးတြင္ စာသင္သားသံဃာ ေလ်ာ့ပါးလ်က္ ရွိပါသည္ ။ကိုရင္ေပ်ာက္လွ်င္ ရဟန္းေပ်ာက္မည္ ရဟန္းေပ်ာက္လွ်င္ သာသနာေပ်ာက္မည္ သာသနာေပ်ာက္လွ်င္ ဆင္းရဲၾကမည္ ။

မိမိသည္ အရွင္ခမာဝုဓ အပါဝင္ ကိုရင္မ်ားအား စာသင္တိုက္ စ ပို႔စဥ္ကတည္းက စာအုပ္ ေသတၱာ ေစာင္ ေခါင္းအုံး ျခင္ေထာင္ ဖ်ာ စသည္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္ နဝကမၼမ်ားကို အပါးေစ့ မိမိမွ ခ်ီးေျမႇာက္ ေထာက္ပံ့ခဲ့ပါသည္ ။ကိုရင္မ်ားအား မိဘစီမွ မေတာင္းနဲ႔ လိုအပ္ရာကို မိမိစီမွသာ ေတာင္းပါဟု စာသင္တိုက္ကို ကိုယ္တိုင္ လိုက္ပို႔ၿပီး စာခ်ဆရာေတာ္မ်ားထံ အပ္ႏွံ၍ တစ္ခါထဲ မွာခဲ့ပါသည္ ။

အရွင္ခမာဝုဓ ( တန႔္ဆည္ )၏ အသက္မွာ ၁၃၈၂-ခုႏွစ္ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၉-ရက္ေန႔တြင္ ၂၁-ႏွစ္ ျပည့္ခဲ့ပါသည္ ။ ဂုဏ္ျပဳသင့္ ဂုဏ္ျပဳထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ဂုဏ္ျပဳေပးသင့္ပါ၏ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သဗၺညဳဘုရားရွင္ေသာ္မွ ဂုဏ္ျပဳသင့္ ဂုဏ္ျပဳထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ဧတဒဂ္ဘြဲ႕ မ်ိဳးစုံျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳေတာ္မူခဲ့သည့္ ဘိကၡဳ ဘိကၡဳနီ ဥပါသကာ ဥပါသိကာမတို႔၏ သာဓကမ်ားစြာ က်မ္းဂန္မွာ လာရွိသည္ကို ေထာက္၍ ဂုဏ္ျပဳစရာေတြကို ေတြ႕ပါက ဂုဏ္ျပဳႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါသည္ ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *