အသံထက္ ၁၀ဆ ျမန္သည့္ ဒုံးက်ည္အသစ္တစ္ခုကို ရုရွားတို႔ ေအာင္ျမင္စြာစမ္းသပ္ပစ္လႊတ္

ယခုလဆန္းပိုင္းက သမၼတပူတင္ေၾကညာခဲ့သည့္ ႏ်ဴထိပ္ဖူးတပ္ဆင္ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ အသံထက္ျမန္ေသာ ဒုံးက်ည္အသစ္တစ္မ်ဳိးကို ယေန႔ ေအာင္ျမင္စြာ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ရုရွားကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွေၾကညာလိုက္သည္။

အဆိုပါ ဒုံးက်ည္ကို တိုက္ေလယာဥ္တစ္စင္းမွ ပစ္လႊတ္ခဲ့သည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္ကိုလည္း ရုရွားကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနက ,ယေန႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ဒုံးက်ည္သည္ ပစ္မွတ္ကို ထိမွန္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဒုံးက်ည္ကို “Kinzhal” ဟူ၍ အမည္ေပးထားျပီး ရုရွားရိုးရာ စံနမူနာထားရသည့္ ဓားေျမာင္တစ္မ်ဳိး၏ အမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတပူတင္က မတ္လ ၁ရက္ေန႔ကေျပာခဲ့သည္။

“Kinzhal” ဒုံးက်ည္သည္ အသံထက္ ၁၀ ဆအျမန္ႏႈံးျဖင့္ မိုင္ ၁၂၀၀ အထိ ခရီးႏွင္ႏိုင္သည္။

Source- Popular News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *