အိမ္ထဲ ဆိုင္ကယ္ဝင္ခိုးတာ ဖမ္းမိသြားေပမယ့္ သနားၿပီးျပန္လႊတ္ေပးလိုက္တဲ့ အိမ္ရွင္ကို ဓားနဲ႔ ျပန္လာခုတ္တဲ့ မိုက္ရိုင္းတဲ့ ဆိုင္ကယ္သူခိုး

Posted on

အဲဒါကို သူခိုးေကာင္ေလးက ေနာက္တခါ ထပ္ျပန္လာျပီး အိမ္ရွင္းကို ဓားနဲ႔ လာျပန္ခုတ္သျဖင္႔ အိမ္ရွင္အမ်ိဳးသား ထိခိုက္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိသျဖင္႔ လက္ဖ်ံအား ဓားႏွင့္ခုတ္မိဒဏ္ရာ ေျခေထာက္ဒက္ရာႏွင္႔ သြားတစ္ေခ်ာင္းက်ိဳး ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ႔သျဖင္႔ ေမာ္လၿမိဳင္ Rescue လူမွုကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မွ လိုအပ္သည္႔ ကနဦးျပဳစုမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးျပီး ေဆး႐ုံးႀကီးသို႔ ပို႔ေဆာင္ကူညီ ေပးခဲ႔ပါသည္။

သူခိုးမွာ ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး တေယာက္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ သြားသည္ဟု သိရပါသည္။ သူခိုးကို ဝိုင္းဖမ္းထားျပီး မုပြန္နယ္ေျမ ရဲစခန္းထံ အေၾကာင္းၾကားေပးခဲ႔သျဖင္႔ မုပြန္စခန္းမွ ခ်က္ခ်င္းေရာက္ လာျပီး တရားခံအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းသြားပါသည္။

သူခိုးမ်ားမွာ စမ္းႀကီးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမွဟုကနဦးသိရပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *