အိႏၵိယက ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ရွိ အေမရိကန္ႏွင့္ပူးေပါင္းရန္ စစ္သေဘၤာမ်ား ေစလႊတ္

Posted on

၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္၌ ရွီက်င့္ဖ်င္အစိုးရက ကြၽန္းတုမ်ား ဖန္တီးၿပီး စစ္ေရးတည္ေဆာက္မႈ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ရက္မ်ားအတြင္း အဆိုပါ ေရျပင္၌ တ႐ုတ္တို႔ႏွင့္ထိပ္တိုက္ေတြ႕လွ်က္ရွိသည့္ အေမရိကန္ေရတပ္ ဖ်က္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ အိႏၵိယစစ္သေဘၤာ ၂-စီး ခုတ္ေမာင္းသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္၏ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခ်ီတက္ရာလမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ အိႏၵိယသမုဒၵရာႏွင့္ အထူးသျဖင့္ မလကၠာေရလက္ၾကား၌ အိႏၵိယက ေရတပ္အင္အား ျဖန႔္ခ်လွ်က္ရွိသည္ဟု အိႏၵိယအေျခစိုက္ News18 ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မီဒီယာက ယမန္ေန႔ေရးသားသည္။

နာရင္ျဒာမိုဒီအစိုးရ၏ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို ကိုးကား၍ ANI မီဒီယာကေဖာ္ျပခ်က္ကို News18 က ျပန္လည္ေရးသားရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ “ဂယ္လြမ္” ေတာင္ၾကား၌ တ႐ုတ္တပ္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂၀ ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး မ်ားမၾကာမီ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ေရွ႕တန္းေရျပင္၌ အိႏၵိယစစ္သေဘၤာတစ္စီးက ေနရာယူထားခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေရျပင္မွာ ၎တို႔ပိုင္နက္ျဖစ္သည္ဟု ေဒသတြင္း အျခားႏိုင္ငံအမ်ားစုတို႔က တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး ေရတပ္မေတာ္အား ကန႔္ကြက္လွ်က္ရွိသည့္ ဧရိယာအနီး၌ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အိႏၵိယေရတပ္စစ္သေဘၤာအား ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္၌ ႐ုတ္တရက္ တပ္ျဖန႔္ခ်ထားရျခင္းမွာ တ႐ုတ္ေရတပ္ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ သံတမန္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးစဥ္ အိႏၵိယဘက္၌ လုံၿခဳံေရးတည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္အရ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ ေရတပ္၏ ဖ်က္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာမ်ား ျဖန႔္ခ်ထားရာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း၌ အိႏၵိယသည္ မိတ္ေဆြအေမရိကန္တို႔ႏွင့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ စံနစ္မွတစ္ဆင့္ မျပတ္ဆက္သြယ္လွ်က္ရွိေနေၾကာင္း၊ ပုံမွန္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ေရေၾကာင္း စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္အညီ အိႏၵိယစစ္သေဘၤာက အမ်က္ေဒါသမ်ားကို ေရွာင္ရွားလွ်က္ တက္ႂကြစြာ အၿမဲအသင့္ ျဖစ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ေျပာဆိုသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အိႏၵိယေရတပ္မေတာ္သည္ အက္ဒမန္ႏွင့္ နီကိုဗာကြၽန္းမ်ားအနီး မလကၠာေရလက္ၾကားတစ္ေလွ်ာက္၌ ၎၏ေရွ႕တန္းစစ္သေဘၤာမ်ားအား တပ္ျဖန႔္ထားလွ်က္ရွိၿပီး အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း ဝင္ေရာက္လာသည့္ တ႐ုတ္ေရတပ္၏ လႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်ကို ေစာင့္ၾကည့္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊

အဆိုပါေရျပင္တြင္ မလကၠာေရလက္ၾကားကို ျဖတ္၍ အျခားေသာတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ ကုန္စည္မ်ားတင္ပို႔ၿပီး ေရနံမ်ား ျပန္လည္သယ္ယူလွ်က္ရွိသည့္ တ႐ုတ္သေဘၤာမ်ား သြားလာလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အိႏၵိယေရတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အေရွ႕ဘက္ သို႔မဟုတ္ အေနာက္ဘက္ ေရွ႕တန္းနယ္ေျမႏွစ္ရပ္လုံးတြင္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား၏ မေတာ္တဆ မွားယြင္းမႈမ်ားကိုလည္း အျပည့္အ၀ စစ္ေဆးႏိုင္ေၾကာင္း၊

အေျခစိုက္တပ္မ်ား ျဖန႔္ခ်ထားသည့္ မစ္ရွင္က အိႏၵိယသမုဒၵရာေဒသႏွင့္အနီးတစ္ဝိုက္ရွိ အေျခအေနမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယခုအစီအစဥ္တြင္ မလကၠာေရလက္ၾကားမွ အိႏၵိယသမုဒၵရာဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာသည့္ လႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်ကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သလို ကိုယ္ပိုင္လႈပ္ရွားႏိုင္သည့္ ေရေအာက္စစ္ေရယာဥ္မ်ား၊ ေမာင္းသူမဲ့စစ္ယႏၲယားမ်ားႏွင့္ အာ႐ုံခံကိရိယာစံနစ္မ်ား ျဖန႔္ခ်ထားေရးလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သတင္း၌ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *