အိႏၵိယက ေပ ၄၅၀၀၀ အထက္တြင္ ၃၅ နာရီၾကာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည့္ MQ-9 UCAV အစီးေရ ၃၀ စီးကို အေမရိကန္ထံမွဝယ္ယူ

Posted on

အိႏၵိယကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ အေမရိကန္ထံကေန General Atomics MQ-9B Guardian ဒ႐ုန္းအစင္းေရ ၃၀ စင္းကို ဝယ္ယူဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိတယ္လို႔သိရွိရပါတယ္။ ခန႔္မွန္းအားျဖင့္ အဆိုပါဝယ္ယူမႈ အတြက္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံခန႔္တန္ေၾကးက်သင့္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။လက္တေလာအခ်ိန္အတြင္းမွာေတာ့ ကနဦးအားျဖင့္ ၆ စင္းကို ဝယ္ယူမႈ ျဖစ္ၿပီး ေရတပ္၊ ေလတပ္နဲ႔ ၾကည္းတပ္အတြက္ ယူနစ္တစ္ခုလွ်င္ ၂ စင္းႏႈန္းဆီခြဲေဝေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရွိရပါတယ္။

အဆိုပါ ၆ စင္းဝယ္ယူမႈတန္ဖိုးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ ခန႔္ ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္လအနည္းငယ္အတြင္း၌ ဝယ္ယူမည္ျဖစ္ သည္ဟုဆိုသည္။ က်န္သည့္ ၂၄ စင္းကို ေနာက္ထပ္ ၃ ႏွစ္အတြင္း ျဖည့္ဆည္းမည္လည္းျဖစ္သည္။MQ-9 မ်ားသည္ electro-optical / infra-red multi-mode radar ႏွင့္multi-mode maritime surveillance radar၊ laser designators၊အီလက္ထေရာနစ္ေထာက္ပံ့မႈစစ္ေဆးျခင္းစနစ္မ်ားႏွင့္ လက္နက္စနစ္မ်ားကို သယ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၎ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္စနစ္မ်ားသည္ အိႏၵိယသို႔ ေရာင္းခ်ေပးထားသည့္ အေမရိကန္လုပ္ P8-I Poseidon long range maritime patrol aircraft ႏွင့္ MH-60R multi-role helicopters တို႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ စစ္ေရယာဥ္ကို ေျခရာခံျခင္း၌ တိုးတက္လာမည္လည္းျဖစ္သည္။ MQ-9 သည္ ၿဂိဳဟ္တုျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ကာ ေပ ၄၅၀၀၀ အထက္တြင္ ၃၅ နာရီၾကာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *