အီတလီႏိုင္ငံတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္ေၾကာင့္ တစ္ရက္တည္း ၄၇၅ ဦးေသဆံုးၿပီး စံခ်ိန္သစ္တင္

Posted on

အီ တလီႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ပိတ္ဆို ့ထိန္းခ်ဳပ္မွုမ်ား ျပဳလုပ္လိုက္ျပီးေနာက္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ေသာ္လည္း မတ္ ၁၈ ဗုဒၶဟူးေန ့တြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း လူေပါင္း ၄၇၅ ဦးအထိ စံခ်ိန္တင္ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ထိုကဲ့သို ့ ေသဆံုးသည့္ အေရအတြက္မွာ ဗိုင္းရပ္စ္စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ တရုတ္ႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကမာၻေပၚရွိ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ တစ္ရက္တာ အတြင္းေသဆံုးခဲ့သည့္ စံခ်ိန္တင္အေရအတြက္လည္း ျဖစ္သည္အီတလီျမိဳ ့ျပ ကာကြယ္ေရးေအဂ်င္စီ၏ ထုတ္ျပန္မွုအရ မတ္ ၁၈ တြင္ ေသဆံုးသူ ၄၇၅ ဦးရွိခဲ့ျပီး ဗိုင္း ရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူ လူနာသစ္ ၄၂၀၇ ဦး ေတြ ့ရွိခဲ့ကာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ရွိသူ ၃၅,၇၁၃ ဦးရွိလာျပီဟုလည္း ဆိုသည္။ ၃၁,၅၀၆ ဦးမွ ၃၅,၇၁၃ ဦးသို ့တိုးျမင့္သြားျခင္းျဖစ္ျပီး ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသည့္ လူနာသစ္မွာ တစ္ေန ့လွ်င္ ၃,၅၀၀ ႏွုန္းရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ထိုကဲ့သို ့တစ္ရက္အတြင္းေသဆံုးသူ စံခ်ိန္သစ္တင္ သြားခဲ့ျခင္းမွာ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မွုကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး ၾကိဳးစားေနသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအတြက္ ထိုးႏွက္ ခ်က္လည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ အီတလီမွာ ျပီးခဲ့သည့္ တ နဂၤေႏြ၊ မတ္ ၁၅ က တစ္ေန ့တည္း ေသဆံုးသူ ၃၆၈ ဦးရွိခဲ့ရာမွ မတ္ ၁၈ တြင္ ၄၇၅ ဦးျဖင့္ စံခ်ိန္သစ္တင္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္အီတလီက်န္းမာေရး အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ နိုင္ငံ၏ ေသဆံုးမႈနႈန္း ျမင့္မားရသည္ကို နားလည္ရန္ေဆးဘက္ ဆိုင္ရာမွတ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြလွ်က္ရွိသည္။ ေသဆံုးသူမ်ား၏ပ်မ္းမွ်အသက္မွာ ၇၉.၅ ျဖစ္ျပီး ေသဆံုးသူ ၉၉ ရာခိုင္ႏွဳန္းသည္ ဆီးခ်ိဳႏွင့္ ေသြးတိုးေ၀ဒနာ ခံစားရသူမ်ားျဖစ္ေနသည္ မတ္ ၁၈ အထိ အီတလီအစိုးရ၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ မွု စာရင္းမ်ားအရ ဗိုင္းရပ္ရွိသူ ၃၅,၇၁၃ ဦး၊ ျပန္လည္ က်န္းမာလာသူ ၄,၀၂၈ ဦး၊ ေသဆံုးသူ ၂,၉၇၈ ဦးရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဂူဆက္ပီကြန္တီ၏ အီတလီအစိုးရက ျပည္သူမ်ားအား အိမ္ျပင္မထြက္ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ ေဆးဝါးႏွင့္ မရွိမျဖစ္ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္မ်ားမွအပ က်န္ဆိုင္မ်ားကို ပိတ္သိမ္းရန္လည္း ညြန္ၾကားထားကာ ခရီးသြားလာမွုမ်ားကိုလည္း တင္းက်ပ္စြာ ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားသည္။ ယခုျဖစ္ရပ္မွာ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မွုကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး ၾကိဳးစားေနသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအတြက္ ထိုးႏွက္ခ်က္လည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ လာမည့္ ဧျပီလ တြင္ တစ္နိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ပိတ္ဆို့ထားျခင္းကို တိုးခ်ဲ့ရန္ခ်ိန္ဆလွ်က္ရွိသည္ေလာေလာဆယ္တြင္မူ အီတလီႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္ခံရသူ ၈ ရာခိုင္ႏွဳန္းေသဆံုးေနျခင္းမွာ မည္သည့္အတြက္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား ထက္ ပိုမိုေသဆံုးရသည္ကို သိရွိရန္ ေလ့လာလွ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၉-ခုႏွစ္ လူဦးေရမွာ ၅၄.၅ သန္းခန္႔ရွိျပီး ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ၅-ႏွစ္အတြင္း လူဦးေရ ၂-သန္းခန္႔သာတိုးလာသည္။ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္းအရ အသက္ ၆၅ႏွစ္အထက္ ၅.၇၇ % ရွိသည္။ ပ်မ္းမွ် လူ႔သက္တမ္းမွာ ၆၈.၂-ႏွစ္  ၂၀၁၄- ခုႏွစ္ က်ား ၆၆.၆ ႏွစ္ မ-၆၉.၈-ႏွစ္ ) ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ၏ ၅. ၇၆ % မွာ အသက္ ၆၅-ႏွစ္အထက္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။

၂၀၁၉-ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ့လူဦးေရ၌ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အထက္ရွိသူအမ်ားဆံုးမွာ ဂ်ပန္ ( ၂၆.၀ % )၊ အီတလီ ( ၂၂.၄ % )၊ ဂ်ာမနီ ( ၂၁.၁% ) တို႔ုျဖစ္ၾကသည္။ ေပၚတူဂီ၊ ဖင္လန္၊ ဘူလ္ေဂးရီးယား၊ ဂရိ၊ ဆြီဒင္၊ လတ္ဗီးယား၊ ဒိန္းမတ္တို႔တြင္ အသက္ ၆၅-ႏွစ္ရွိသူမ်ားမွာ လူဦးေရ၏ ၁၉% အထက္တြင္ရွိေနသည္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *