အီတလီ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ ခံေနရၿပီ

Posted on

အီတလီ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဆာဗက္တို ဖာရီနာတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံေနရသျဖင့္ ေနအိမ္တြင္ သီးျခားထားရွိကာ ကုသမႈ ျပဳေနရၿပီး ၎၏ တာ၀န္မ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တစ္ဦးက လႊဲေျပာင္း လုပ္ေဆာင္ ေနရသည္။ ၎သည္ ေနထိုင္မေကာင္း ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သီးျခားေနထိုင္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ ခံထားရသည္ကို စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဖာရီနာက ေၾကညာခဲ့ၿပီး တာ၀န္မ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဖီဒီရီ ကိုဘိုနာတို ထံ လႊဲေျပာင္း ေပးထားသည္ဟု ေျပာသည္။

အီတလီႏိုင္ငံတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ ပ်ံ႕ပြားမႈႏွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈမ်ားသည္ အလ်င္အျမန္ တိုးပြားလာေနၿပီး ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူဦးေရ ၁၆ သန္းကို သီးျခားထား ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ရွိသည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ အားကစား ခန္းမမ်ား၊ ျပတိုက္မ်ား၊ ညကလပ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း အျခားေသာ လူစုလူေဝးျဖစ္မည့္ ပြဲအခမ္းအနားမ်ား ကိုလည္း ပိတ္ထားေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂူဆက္ ပီကြန္တီက ေၾကညာသည္။ လြမ္ဘာဒီႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုတြင္ လူေပါင္း ၁၆ သန္းမွာ သီးျခား ခြဲထားေရး စည္းမ်ဥ္းသစ္ မ်ားအရ ခရီးသြားရန္ အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္သည္ ဟုလည္း ဆိုသည္။ ေဖာ္ျပပါ တားျမစ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဧၿပီလ ၃ ရက္ ေန႔အထိ ၾကာျမင့္မည္ ဟုလည္း သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ဦးေရသည္ တစ္ေန႔တည္းတြင္ ၁၃၃ ဦးမွ ၃၆၆ ဦးအထိ တစ္ဟုန္ထိုး ျမင့္တက္သြားေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။ ကမာၻတစ္၀န္းတြင္ ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၃၆၀၀ ရွိၿပီး၊ ကူးစက္ ခံထားရသူမွာ ၁၀၇၀၀၀ ထိ ရွိေနသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *