အီေကြေဒါကမ္းလြန္မွာ တ႐ုတ္ငါးဖမ္း သေဘၤာအုပ္ စုႀကီး ေရာက္လာ

Posted on

တ႐ုတ္အလံတင္ထားသည့္ ငါးဖမ္းသေဘၤာ ၂၆၀ နီးပါး အီေကြေဒါပိုင္ ဂါလာပါဂိုကြၽန္း ကမ္းလြန္တြင္ ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ ထိုသေဘၤာအုပ္စု ႏိုင္ငံတကာေရျပင္မွ အီေကြေဒါေရျပင္ထဲ ငါးဝင္မဖမ္းေရးအတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားက အျမင့္ဆုံးတပ္လွန႔္ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ဂါလာပါဂို ကြၽန္းစု အဏၰဝါထိန္းသိမ္းေရးဇုန္အတြင္း ငါးမန္းအမ်ားစု အပါအဝင္ ငါးမ်ိဳးစုံ တန္ ၃၀၀ ေက်ာ္ ဖမ္းတင္လာေသာ တ႐ုတ္ငါးဖမ္းသေဘၤာတစ္စင္းကို ဖမ္းမိခဲ့သည္။

အလားတူ တရားမဝင္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ိဳး ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္ ေရပိုင္နက္တစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆုံး တပ္လွန႔္ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိေၾကာင္း အီေကြေဒါ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး အိုဝယ္ဒို ဂ်ာရင္က ေျပာသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *