အေမရိကန္စစ္တပ္ရဲ့ ထုတ္မျပေသးတဲ့ ဝွက္ဖဲတခ်ပ္ (သို႔) အေမရိကန္ အာကာသတပ္ဖြဲ႕အေၾကာင္း

Posted on

အေမရိကန္ တပ္မေတာ္ တြင္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ၊ မရိန္း၊ ကမ္းေျခေစာင့္ ဟု (၅) ပိုင္းခြဲျခား ထားရာမွ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ၂၀၁၉ တြင္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ အမိန႔္ႏွင့္ အာကာသတပ္ဖြဲ႕ (United States Space Force – USSF) အား စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ ယခင္က အာကာသတပ္ဖြဲ႕သည္ အေမရိကန္ေလတပ္ ၏ လက္ေအာက္ခံဌာန အျဖစ္ ရွိေနခဲ့ရာမွ တ႐ုတ္ႏွင့္ စီးပြားေရး စစ္ပြဲ (Trade war) စတင္ၿပီး တ႐ုတ္ တို႔၏ တိုးတက္လာေသာ အာကာသနည္းပညာကို အံတုဖို႔အတြက္ ဒီတပ္ဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။

ဌာနခ်ဳပ္ ကို Vandenberg Air Force Base၊ California တြင္ အေျခစိုက္ၿပီး လက္ေအာက္ခံ အျဖစ္ ေလတပ္တပ္ရင္း (၆) တပ္၊ ေလတပ္ အထူးစစ္ဆင္ေရးဗဟိုဌာန၊ အာကာသႏွင့္ ပဲ့ထိန္းဒုံးဆိုင္ရာ ဗဟိုဌာနတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ ေလတပ္မွ အရာရွိ စစ္သည္ ၈၆၀၀ ခန႔္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ဆႏၵျပဳထားၿပီး တပ္သားသစ္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ စုေဆာင္းလ်က္ ရွိပါတယ္။

လက္ရွိ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ အသုံးျပဳမႈမွာ ေဒၚလာ သန္း ၄၀ ခန႔္သာရွိေသာ္လည္း လာမည့္ ၂၀၂၁ ဘက္ဂ်က္ကာလတြင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး အတြက္ ေဒၚလာ ၂ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ပစၥည္းဝယ္ယူေရးႏွင့္ ျဖည့္တင္းေရး အတြက္ ေဒၚလာ ၂ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ သုေတသန ဖြံၿဖိဳးေရး စမ္းသပ္ေရး အတြက္ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ စုစုေပါင္း ၁၄ဘီလ်ံေက်ာ္ ေတာင္းခံရန္ လ်ာထား သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာင္အနာဂတ္ စစ္ပြဲမ်ားကို ေမၽွာ္မွန္းၿပီး စနစ္တက် ေသခ်ာစြာ စုစည္းတည္ေဆာက္လ်က္ရွိပါတယ္။

အာကာသတပ္ဖြဲ႕ဆိုင္ရာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မွာ Gen. John W. Jay Raymond ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ေလတပ္ အကယ္ဒမီေက်ာင္း ၂၀၂၀ သင္တန္း တြင္ ေလတပ္ ဗိုလ္ေလာင္း ၁၀၅၃ ေယာက္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔ထဲမွ ၈၆ ေယာက္မွာ အာကာသတပ္ဖြဲ႕ အရာရွိအျဖစ္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ျပန္တမ္းဝင္ ခန႔္အပ္နိုင္ခဲ့သည္။ သာမာန္ေလတပ္ အရာရွိေလာင္းမွာ အဝါခါးစည္းႀကိဳး ျဖစ္ၿပီး အာကာသတပ္ဖြဲ႕ အရာရွိေလာင္းမွာ ေငြေရာင္ ခါးစည္းႀကိဳး အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ ခဲ့ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *